زیرا میدان مغناطیسی آنها به گونه ای عمل می کند که انگار از مرکز سیاره به وجود آمده اند و به همین دلیل هر چیزی را به طرف خود می کشند یک سیاره با آن بدنه عظیم و گرمای درونی که از اجسام رادیواکتیو منتشر می شود.
کد خبر: ۸۸۶۱

مثل یک سیال عمل می کند و در طول زمان این خاصیت را یافته است که به طرف مرکز ثقل کشیده شود و در مقابل کشش مغناطیسی تسلیم شود تنها راه قرار گرفتن توده ای نزدیک به مرکز ثقل سیاره ، تشکیل یک کره است ؛ فرآیندی که «تنظیم هم ستاد» نامیده می شود.

درباره سیارات کوچکتر مثل شهاب ها ، کشش مغناطیسی بسیار ضعیف است که نمی تواند بر قدرت مکانیکی آنها غلبه کند در نتیجه این سیارات شکل کروی نمی گیرند و اشکالی نامنظم و پراکنده دارند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها