خراسان جنوبی-جدیدترین اخبار ایران و جهان خبرگزاری جام جم

jamejamonline
جهادگران سلامت در خراسان جنوبی/ بدون میز بدون مرز

اردوی نوروزی جهادگران سلامت بنیاد کرامت رضوی در روستاهای خراسان جنوبی

جهادگران سلامت در خراسان جنوبی/ بدون میز بدون مرز

بار دیگر خادمیاران سلامت رضوی کوله‎بار خدمت بستند تا پشت خاکریز دیگری از محرومیت در عرصه سلامت و درمان کشورمان عملیات کنند.