جام جم آنلاین - کلیک

همه‌چیز دان جست‌وجوگر!
۲۶ سال از تولد پردازشگر هوشمند گوگل گذشت

همه‌چیز دان جست‌وجوگر!

اگر در گذشته تمام راه‌ها به رم ختم می‌شد، در دنیای آنلاین امروز، تمام راه‌ها به گوگل ختم می‌شود.