مرکزی-جدیدترین اخبار ایران و جهان خبرگزاری جام جم

jamejamonline
400 اثر به جشنواره فیلم

مدیر پروژه پیشگیری خشونت دادگستری استان مرکزی:

400 اثر به جشنواره فیلم "شراره در شمعدانی‌ها" واصل شد

مدیر پروژه پیشگیری و کنترل خشونت دادگستری استان مرکزی گفت: 400 اثر به جشنواره فیلم "شراره در شمعدانی‌ها" واصل شد.

دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان مرکزی منصوب شد
در حکمی از سوی دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور؛

دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان مرکزی منصوب شد

"محسن مرادی" در حکمی از سوی دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان مرکزی منصوب گردید.