تیموس غده ای است که در پشت جناغ سینه قرار دارد این غده وظیفه بسیار مهمی به عهده دارد تیموس دانشگاه سلولهای فرمانده دستگاه ایمنی است تیموسیت ها یا لنفوسیت های تی سلولهایی هستند که فعال کردن و مهار کردن دستگاه ایمنی بدن
کد خبر: ۸۰۴۳
را به عهده دارند و ضمنا گروهی از آنها به طور مستقیم به سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ویروس حمله و آنها را نابود می کنند فقدان این سلولها چه به طور ارثی و چه به طور اکتسابی دستگاه ایمنی را از کار می اندازد و فرد به علت عفونت های مکرر می میرد نوع اکتسابی کمبود لنفوسیت های تی یک بیماری بسیار مشهور است که تمام ما اسم آن را شنیده ایم : ایدز لنفوسیت های تی با این عملکرد بسیار مهم در درون غده تیموس آموزش دیده و انتخاب می شوند و علامت تی هم از اول اسم تیموس گرفته شده است غده تیموس در طی دوران جنینی و نوزادی مشغول انتخاب لنفوسیت های تی است این غده آن دسته از لنفوسیت های تی را که عملکرد مناسب ندارند یا احتمال دارد به بافتهای سالم بدن حمله کنند، می کشد در واقع به آنها دستور خودکشی می دهد. مابقی لنفوسیت های تی پس از طی کردن مراحل آموزشی مختلف و گذراندن آزمون های متوالی می توانند وارد خون شوند و به تمام بدن بروند و در بافتهای مختلف برای زمان ضرورت مستقر شوند تا در زمان مناسب ، دستگاه ایمنی را فعال کنند با افزایش سن و تکامل دستگاه ایمنی غده تیموس بتدریج کوچک می شود اما به طور کامل از بین نمی رود گرچه عملکرد آن کم می شود زیرا لنفوسیتهای تی جدیدی تولید نمی شوند که تحت آموزش قرار بگیرند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها