وزیر نیرو گفت : تاخیر اجرای طرحهای عمرانی تنها به علت محدودیت های مالی نیست بلکه عواملی ناشی از ضعف مدیریت ، کارفرما، پیمانکار، مشاور و یا مسائل پیش بینی نشده حین اجرا می تواند در تاخیر طرحها موثر باشد
کد خبر: ۸۰۲۱
مهندس بیطرف ، وزیر نیرو در مصاحبه با شبکه خبر درخصوص طرحها و برنامه های جدید و در دست اقدام وزارت نیرو افزود: وزارت نیرو دربخش برق ، انرژی ، آب و آب و فاضلاب فعالیت دارد و در بخش آب عمده ماموریت وزارت نیرو مطالعه ، برنامه ریزی ، مدیریت و مهار منابع آب در سطح کشور است.وی سرمایه گذاری در بخش آب را یکی از امور زیربنایی کشور دانست و گفت : در سالهای گذشته دولت به تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای آبی کشور توجه زیادی داشته و طرحهایی با فاصله کوتاه اجرا کرده و طرحهای فعلی بیشتر انتقال آب از فاصله های طولانی بیش از100 کیلومتر است که با هزینه سنگینی در دست اجراست و از نظر آمار طرحهای اجرایی در بخش سد و شبکه در سال 81 ، یکصد و هجده طرح ملی اجرایی در دست اجراست . مهندس بیطرف اعتبار مجموع طرحهای تامین آب کشور را785 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : اعتبار طرحهای تامین آب در سال 81 به نهصدوچهل وپنج میلیارد تومان افزایش یافته که با رشد20 درصدی روبه رو بوده که بخشی از آن از منابع عمومی یعنی بودجه دولت و خزانه ملی و بخشی دیگر از طریق اوراق مشارکت تامین شده است.وزیر نیرو افزود: اعتبار طرحهای فاضلاب در سال گذشته 75 میلیارد تومان بود که به دلیل اهمیت مساله فاضلاب این میزان در سال جاری به صدوهفتادوپنج میلیارد تومان افزایش می یابد زیرا کشور از نظر اجرای تاسیسات فاضلاب دچار یک عقب افتادگی مزمن است و کاری که باید در دهها سال گذشته اجرا می شد، صورت نگرفته است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها