روابط عمومی: 88781737
کد خبر: ۴۵۱۴۵۲

15/‌8 جنگ صبحگاهی

30/8 دانستنی‌ها

45/8 خانه باحال خان

15‌‌‌/‌‌‌9 صبحی دیگر (زنده)

55/10 دوربین 7

00/11 هفت کلام حرف حساب

10/11 کیمیا (زنده)

00/12 همراز

15/12 دوربین 7

20/12 مستند 7 (تکرار)‌‌

نور پردازی با فلاش کوچک

.20‌‌‌/‌‌‌13 چکامه (تکرار)

20/‌‌‌14 دانشمندان بزرگ

30/14 گل آموز (زنده)

30/‌‌‌15 لذت آموختن

00/16 ذهن برتر

40/16 دوربین 7

45/16 مسیر برتر

00/17 مستند «فرهنگ ما»

25/17 فرصت برابر

20/18 مکث هفت

30/18 صفرویک (زنده)

30/19 مکث هفت

‌40/19 حوالی هفت (زنده)‌

40/20 دوربین7

50/20 مکث هفت

00‌/‌21 شفاف

45/21 هنر از آغاز

50/21 مکث هفت

00‌/‌22 چکامه

00‌/‌23 رادیو

00/24 دوربین7

10/00 مستند 7

محیط زیست و بهداشت

30/00 صنعت پیشه زندگی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها