2109 سال پیش در روز 12 ژوییه سال 100 قبل از میلاد ژولیوس سزار بنیانگزار امپراتوری رم در شهر رم متولد شد. کائیوس ژولیوس که بعدها لقب سزار گرفت در خانواده ای متولد شد که ادعا می کرد تبارش به خدایان و الهه های روم باستان می رسد.
کد خبر: ۲۶۵۰۰۱

ژولیوس سزار برادرزاده نسبی ماریوس فاتح آفریقا و رییس حزب مردمی بود.

ژولیوس در سن 16 سالگی با کورنلیا دختر کنسول سینا ازدواج کرده و صاحب دختری به نام ژولیا می شود. پدرزن او مانند ماریوس از دشمنان سرسخت سیلا رهبر حزب سنا و یک کنسول دیگر رم بودند. با مرگ ماریوس ، سینا به مرد قدرتمند رم تبدیل می شود.

ژولیوس از مخالفان سیلا رییس حزب سنا بود و تعدادی از طرفداران او را به قتل می رساند. با بازگشت سیلا از یک جنگ در شرق جهت باد تغییر می کند.

ژولیوس که به دلیل ازدواجش از مخالفان سیلا محسوب می شد ، از طلاق دادن همسرش خودداری کرده و به توصیه مادرش آئوره لیا از رم فرار می کند.

با اینکه مادرش حکم بخشودگی او را از سیلا دریافت می کند اما ژولیوس ترجیح می دهد در بازگشت به رم شتاب نکند. بنابراین ابتدا عازم جزیره رودس می شود.

هنگام بازگشت به رم کشتی او مورد حمله راهزنان قرار می گیرد. خانواده اش مبلغ 50 تالان که راهزنان برای آزادی او درخواست کرده بودند را پرداخته و ژولیوس آزاد می شود.

ژولیوس پس از آزادی یک کشتی را مسلح کرده و راهزنان را دستگیر می کند و همه آنها را مصلوب می نماید. با مرگ سیلا دیکتاتور رم ژولیوس به زادگاهش بازمی گردد.

ژولیوس به دلیل ارتباط های خانوادگی با کراسوس و پمپئی به سرعت مدارج ترقی را می پیماید. ثروت ژولیوس و خرج هایی که می کرد او را به زودی در رم محبوب همگان می کند.

ژولیوس به عنوان مستوفی مالی به شبه جزیره ایبریا عزیمت کرده و اداره امور مالی این سرزمین را عهده دار می شود. در سال 61 قبل از میلاد ، ژولیوس به سمت حاکم اسپانیای جنوبی (اندلس امروزی) منصوب می شود. در جریان 2 سال ، ژولیوس اوضاع ایالت تحت فرمانش را سر و سامان می دهد.

او منطقه آشوبزده لوزیتانیا (پرتغال امروزی) را آرام کرده و گالیسیا در شمال غرب شبه جزیره ایبریا را فتح می کند.

ژولیوس که به اوج محبوبیت رسیده بود همراه با کراسوس و پمپئی حکومت کنسولی ایجاد کرده و هر سه نفر به عنوان 3 کنسول رم اداره این سرزمین را به عهده می گیرند.از آن پس دوران اوج گرفتن ژولیوس سزار آغاز می شود.

پس از ده سال از تاسیس حکومت 3 کنسول رم ، با مرگ کراسوس در جنگ با پارت های ایرانی ، این حکومت از هم می پاشد.

سزار به مخالفت با پمپی می پردازد و لشکر پمپی را در روز 6 ژوئن سال 48 قبل از میلاد در هم می شکند. پمپی پس از این شکست به مصر فرار می کند و در آنجا به دستور فرعون جوان بطلمیوس دوازدهم به قتل می رسد.

ژولیوس سزار حاکم بلامنازع امپراتوری رم می شود. سزار پس از فتح مصر به رم بازمی گردد و یک حکومت دیکتاتوری برقرار می کند که موجب می شود بسیاری از سناتورها با او مخالفت کنند.

سرانجام در روز 15 مارس سال 44 قبل از میلاد ، ژولیوس سزار در توطئه ای که علیه وی ترتیب داده شده بود توسط چند سناتور از جمله بروتوس فرزند خوانده اش با ضربات خنجر به قتل رسید.

به این ترتیب ، در روز 12 ژوییه سال 100 قبل از میلاد ژولیوس سزار بنیانگزار امپراتوری روم و بزرگترین فاتح تاریخ رم باستان در شهر رم متولد می شود. ژولیوس سزار با فتوحات خود قلمروی امپراتوری رم را گسترش می دهد.

ژولیوس سزار به قدرتمندترین فرد امپراتوری رم مبدل می شود اما دوران قدرت او کوتاه بود و بر اثر خیانت عده ای از نزدیکانش توسط پسرخوانده اش و چند نفر دیگر با ضربه خنجر به قتل می رسد.

بهرام افتخاری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها