فارس: دبیر هیئت دولت در نامهای به اعضای هیئت وزیران، هرگونه فعالیت فوق برنامه را در ساعت معین شده در ماه مبارک رمضان ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۱

در نامهای که مجید دوستعلی دبیر هیئت دولت به اعضای هیئت دولت برای تغییر ساعت کار ادارت دولتی در ماه مبارک رمضان نوشته، آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضائل و معنویتهای ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خود سازی و بهره مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی، موضوع تعیین ساعت کار ادارات، مدارس و بانکها در ماه مبارک رمضان در جلسه مورخ 18/6/86 هیئت وزیران مطرح و مقرر شد.
1- در همه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبحها با یک ساعت تاخیر شروع و در بعد از ظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
2- در تهران ساعت شروع فعالیت اداری 9 صبح و ساعت پایان کار چهارده تعیین میشود. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونهای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل از آغاز ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
4- وزارت آموزش و پرورش ساعت فعالیت مدارس را به گونهای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد.
برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رأس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها