ایسنا: رییس پلیس کشور با اعلام این که بازار موادمخدر در ایران به گونهای است که متاسفانه مشکلی برای تهیه مواد افیونی ایجاد نمیکند، طی اظهاراتی اعلام کرد که میزان ورود موادمخدر سبک به ایران
کد خبر: ۱۴۵۵۵۷
بیش از نیاز مصرف داخلی است.
سردار اسماعیل احمدیمقدم روز گذشته بیستم شهریور ماه در نشستی با رییس سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پلیس ترکیه با اشاره به این که از زمان حضور آمریکا در افغانستان ، تولید موادمخدر 41 برابر افزایش پیدا کرده است ، گفت: بر اساس گزارش سازمان ملل ، تولید موادمخدر از 200 تن در زمان طالبان به 8 هزار و 200 تن در سال جاری افزایش یافته است.
وی افزود: در حالی که ما مبارزه با ورود موادمخدر و مسدود کردن مرزها و انجام ناوهای عملیاتی در شرق کشور را به طور مرتب تشدید میکنیم ، در مقابل شاهد هستیم که تبدیل تریاک به موادمخدر سبکتر از جمله هروئین نیز در حال انجام است و لابراتورهای صنعتی قدیم به لابراتورهای شیمیایی جدید تبدیل میشوند.
سردار احمدیمقدم با بیان این که تا دو سال پیش، موادمخدر تریاک به کشور وارد میشد، اما این روند به تدریج به مرفین و هروئین تغییر یافته است، خاطرنشان کرد: تا دو سال قبل، خلوص هروئین پایینتر از 50 درصد بود اما در حال حاضر این خلوص به بالای 90 درصد رسیده است.
وی گفت: گزارش امسال سازمان ملل از تولید 500 تن هروئین در افغانستان حکایت دارد و به نظر میرسد 5 تا 6 هزار تن از تریاک تولید شده به هروئین تبدیل شده و به این ترتیب با این روند، مبارزه با انتقال و ورود موادمخدر هم سختتر شده است و هم کشورهای اروپایی و ترکیه را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد.
فرمانده ناجا با اعلام این که با توجه به بازار مصرف موادمخدر در ایران متاسفانه مشکلی برای تهیه موادمخدر وجود ندارد، تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون، 230 تن انواع موادمخدر از سوی پلیس کشف شده که تا پایان سال به 600 تن _ حدود 95 درصد کشف موادمخدر افیونی کل دنیا - میرسد.
وی تصریح کرد: به رغم همه این کشفیات، اعتراف میکنیم میزان ورود موادمخدر به خصوص موادمخدر سبک به کشور بیش از نیاز مصرف داخلی است و مسلما این مواد به بازارهای ترکیه نیز وارد میشود.
سردار احمدیمقدم متادون درمانی را راهی برای کاهش تقاضای هروئین در کشور اعلام کرد و گفت: در ابتدای امسال، 40 هزار تن تحت درمان متادون بودند که پس از گذشت 5 ماه از سال، این تعداد به 120 هزار تن افزایش یافت و هم اکنون در حال ظرفیتسازی هستیم تا میزان درمان را به 300 هزار تن تا پایان امسال برسانیم.
وی عنوان کرد: هدف از درمان جدی، کاهش تقاضای هروئین تا پایان امسال است.
فرمانده ناجا در ادامه خطاب به رییس سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پلیس ترکیه تاکید کرد: به نظر میرسد با اقدامات پلیس ایران، کار شما تا حدی مشکل میشود، چرا که بازار سنتی مصرف هروئین، اروپاست که از طریق روسیه و ترکیه به عنوان دو مسیر به کشورهای اروپایی ترانزیت میشود؛ البته در این میان مسیر دریا نیز از طریق پاکستان به راه افتاده، اما هنوز جدی نشده است.
وی با اشاره به لزوم همکاری با کشورهای همجوار ایران به ویژه ترکیه برای مصون ماندن از آسیبهای موادمخدر عنوان کرد: متاسفانه به دلیل شبه نظامی بودن مرزهای ما با ترکیه به دلیل حضور گروهکهای پژاک و ppk، نیروی انتظامی در آنجا نقش پررنگی ندارند.
سردار احمدیمقدم اضافه کرد: این گروهها گرچه به ظاهر قاچاق موادمخدر از سوی خود را نمیپذیرند و حتی برای اثبات ادعاهای مطروحه اقدام به اعدام برخی خردهپاها میکنند اما نمیتوان منکر نقش آنها در ترانزیت موادمخدر شد.
به گفته رییس پلیس کشور، ایران در سطح همه دستگاهها، آمادگی کامل برای پوشش مرزهای مشترک و ایجاد امنیت را دارد.
وی گفت: تمامی تجربیات و اطلاعات خود را در اختیار ترکیه قرار میدهیم.
در ادامه این نشست، احمدبکر، رییس سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پلیس ترکیه نیز با بیان این که ایران و ترکیه با وجود تمام مشکلات در یک منطقه جغرافیایی حضور داشته و در همسایگی کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارند، گفت: متاسفانه 97 درصد کل موادمخدر از قبیل تریاک و هروئین در کشور افغانستان تولید و به کشورهای جهان عرضه میشود.
وی اضافه کرد: با افرادی که با سوءنیت، موادمخدر افغانستان را ابزار خود کردهاند، مبارزه میکنیم، چرا که ایران و ترکیه جزو کشورهایی هستند که بیشترین ضرر شامل حال آنها شده است بنابراین باید تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشیم.
رییس سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پلیس ترکیه همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعداد مصرفکنندگان موادمخدر در ترکیه، گفت: تعداد مصرفکنندگان حشیش در ترکیه 3 هزارم درصد و تعداد مصرفکنندگان سایر موادمخدر 5 ده هزارم در کل جمعیت 73 میلیون نفری است.
وی با بیان این که موادمخدر از دو مسیر وارد ترکیه میشود، خاطرنشان کرد: تریاک و موادمخدر مربوط به تریاک، بیشتر از مسیر ایران و موادمخدر صنعتی از اروپا وارد ترکیه میشود، اما به طور کلی میتوان گفت موادمخدر افیونی به طور 100 درصد از ایران به ترکیه سرازیر میشود، چرا که راه دیگری وجود ندارد.
بکر درباره نحوه درمان معتادان در ترکیه به خبرنگاران تاکید کرد: کار درمان معتاد به طور کامل مرتبط با بخش پزشکی است.
رییس سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پلیس ترکیه در خصوص میزان اعتیاد زنان کشورش نیز تصریح کرد: اعتیاد زنان در ترکیه آنقدر کم است که قابل بیان نیست.
سردار احمدیمقدم، فرمانده ناجا نیز در حاشیه این نشست درباره روند اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با پایان یافتن فصل تابستان گفت: تمرکز بر روی برخی مسایل در این طرح در بعد امنیت اخلاقی و اجتماعی، پیش از این با توجه به شرایط فصل تابستان در حوزه تفرجگاهها، ترافیک جادههای بین شهری و ... بود، اما در فصل جدید که همراه با بازگشایی مدارس و دانشگاهها خواهد بود، این تمرکز بیشتر بر روی ترافیک شهری و برقراری امنیت در مسیر مدارس بوده که از موارد نگرانی خانوادهها در خصوص فرزندانشان به خصوص دختران است، تا صحنههای زشت ایجاد نشوند.
وی درباره مصادیق بدپوششی پس از تابستان نیز تاکید کرد: زمستان و سرما تا حدودی از بدپوششیها را کاهش میدهد؛ البته حدود پوشش تابع دستورالعمل ابلاغی قبلی است، شاید در زمستان لباس ضخیمتر شود، اما تغییری در بلندی آن صورت نمیگیرد.
به گفته سردار احمدیمقدم، در فصل زمستان با برخی افراد که با برتن کردن لباسهای چسبان و کلاهای کوچک در فضاهایی نظیر پیست اسکی سوءاستفاده میکنند، برخورد میشود.
وی گفت: برای جلوگیری از ایجاد این شرایط، پلیس با پیستهای اسکی وارد گفتوگو شده تا یک محیط خانوادگی و یا ساعاتی مخصوص ورزش بانوان در نظر گرفته شود تا بستری برای رفتارهای غیراخلاقی فراهم نشود.
رییس پلیس کشور در پاسخ به پرسشی درباره احیای پلیس قضایی تاکید کرد: اگر منظور از احیا همان پلیس قبلی باشد، باید بگوییم که احیا نمیشود، چرا که آن مامور مستقل از نیروی انتظامی بود.
وی ادامه داد: اما در جلسهای که با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کشور و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد، تفاهمی در رابطه با پلیس قضایی صورت گرفت و به این ترتیب مقرر شد: پلیس قضایی در درون نیروی انتظامی با اجرای کارویژه ضابطیت دستگاه قضایی که یکی از وظایف نیروی انتظامی است، تشکیل شود و این درحالیست که از سال قبل نیز بسترهای ساختاری این امر ایجاد و متعاقب آن در کلانتریها شعبه خدمات قضایی فعال شده، اما در یک ساختار متمرکزتری با آموزشهای حرفهییتر و رابطه قویتر با دستگاه قضایی این روند پیگیری میشود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها