براساس آمار سازمان گمرکات چین که روز سهشنبه 11 سپتامبر منتشر شدند، مازاد موازنه تجاری چین در ماه اوت سال جاری رشد قابل ملاحظهای داشته و نزدیک به 25 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۱۴۵۵۱۴

به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس آمار سازمان گمرکات چین، مازاد موازنه تجاری چین در ماه اوت سال جاری به سطح 24.97 میلیارد دلار رسید که فاصله چندانی با رکورد تاریخی مازاد موازنه تجاری این کشور در ماه ژوئن سال جاری که رقم 26.91 میلیارد دلار بود، ندارد.

ارزش صادرات چین در ماه اوت سال جاری 111.36 میلیارد دلار بود که 22.7 درصد نسبت به ماه اوت سال گذشته افزایش نشان میدهد.
ارزش واردات چین در ماه اوت سال جاری به سطح 86.38 میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه اوت سال گذشته 20.1 درصد رشد داشته است.

در 8 ماهه نخست سال جاری مازاد موازنه تجاری چین به سطح 161.76 میلیارد دلار رسید که تقریبا به سطح بیسابقهاش در سال 2006 که رقم 177.47 میلیارد دلار بود، رسیده است.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند، مازاد موازنه تجاری چین با روندی رو به رشدی که دارد در پایان سال 2007 به سطح تاریخی 250 میلیارد دلار برسد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها