ایسنا: امسال 800 تا 1000 مگاوات واحد نیروگاهی جدید توسط بخش خصوصی و غیردولتی وارد مدار میشود اما در واقع سال آینده و سال 88 اوج خصوصی سازی در صنعت برق است که با این حساب وضعیت آینده در تولید برق از شرایط امروز بهتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۴۹۳۱

سید پرویز فتاح - وزیر نیرو - با بیان این مطلب و با اشاره به تغییر در قوانین مربوط به شرکتهای تولیدی که طی سال گذشته از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد، افزود: هماکنون ضوابطی وجود دارد که طبق آنها از این پس بخش غیردولتی و خصوصی نیروگاه میسازد، اما پیش از این تمام نیروگاهها دولتی بودند و به صورت دولتی ساخته و بهرهبرداری میشدند.
وی با اذعان بر اینکه در شبکه سراسری برق کشور و دیسپاچینگ ملی نیز تغییراتی ایجاد کردهایم، تصریح کرد: در قراردادهایی که برای خرید تضمینی برق از نیروگاههای غیردولتی جدید داریم ، تشویقهایی اعمال شده که میان تولیدکنندگان به ویژه در ساعت پیک ایجاد رقابت میکند.
او در ادامه از انجام توافقات برای تامین سوخت نیروگاههای خصوصی خبر داد و گفت: بنابراین مجموعه شرایطی که در این زمینه ایجاد شده قابل قبول است؛ ضمن اینکه در حال حاضر چند نیروگاه غیردولتی و خصوصی وجود دارد که برق تولیدی آنها از یکسال گذشته مورد خریداری قرار گرفته است؛ لذا در این مدت نواقص موجود بازبینی شدهاند که در این راستا امیدواریم در موارد جدید بروز نکنند.
فتاح تاکید کرد: از سال 88 به بعد بیشتر نیروگاههای حرارتی ، غیردولتی و خصوصی میشوند که البته دولت نیز نظارت ، حاکمیت و برنامهریزی کلان در این زمینه را به کار خواهد گرفت.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به سعی و تلاش برای ورود واحدهای جدید نیروگاهی برای اوج مصرف برق سال آینده اظهار کرد: اگر نیروگاهی در بخش خصوصی در موعد زمانی سنکرون نشود، جرائمی در قرارداد منظور شده است. همچنین اگر در پیک مصرف وارد مدار شوند، دریافتی آنها بیشتر خواهد بود لذا در این حوزه از نظر تجاری کاملا حرفهای عمل میشود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها