البرادعی: آژانس هیچ فعالیت ممنوعه ای در ایران مشاهده نکرده است

فارس: مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت توافق ایران و آژانس در تلاش برای جلوگیری از رویارویی که ممکن است منجر به جنگ شود، لازم است و آژانس هیچ فعالیت ممنوعهای در ایران مشاهده نکرده است.
کد خبر: ۱۴۴۸۹۳

محمد البرادعی به دلیل جدول زمانی که آژانس اتمی در ماه آگوست درباره آن با تهران به توافق رسید تا سوالات باقیمانده درباره برنامه هستهای این کشور را پاسخ دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
البرادعی گفت در برخی روزنامههای آمریکایی «اقدامی هماهنگ و موزون برای تخریب این روند، تخریب آژانس و تخریب من» وجود دارد.
وی به خبرنگاران در وین گفت: «از یک سو شاهد آن هستم که ایران در حال پیشروی در غنیسازی اورانیومش بدون راستیآزمایی قوی است، از سوی دیگر شاهد تلاش افرادی برای کوبیدن بر طبل جنگ هستیم که میگویند راه حل بمباران ایران است.»
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح کرد صحبت از بمباران او را «مشمئز» میکند زیرا این لفاظیها او را به یاد دوران پیش از جنگ عراق میاندازد.
وی افزود این «دیوانگی» است که فکر کنیم وی مستقل از شورای امنیت یا شورای حکام عمل میکند که مسئول سیاستگذاری هستند.
البرادعی تاکید کرد توافق آژانس با ایران همانطور که از سوی شورای امنیت تعیین شده، برای همکاری است.
وی اظهار داشت: «هنگامی که ایران خواستار پاسخگویی به سوالات آژانس اتمی شد ما باید بپذیریم و نمیتوانیم نه بگوییم.»
مدیر کل آژانس اتمی گفت این نهاد «به طور خصوصی و علنی روشن کرده که ما به کار خود ادامه خواهیم داد و حق هرگونه سوال را در آینده داریم.»
وی تصریح کرد: «ایرانیها هرگز (درباره فعالیت هستهایشان) تاییدیه نمیگیرند مگر آنکه ما تصمیم بگیریم به آنها تاییدیه بدهیم.»
البرادعی گفت: «علیرغم تردیدها درباره مقاصد آینده ایران، آژانس به طور مثال هیچ تاسیساتی برای فعالیت غنیسازی یا تسلیحاتی کردن برنامهشان را ندیده یا اطلاعاتی درباره این مسئله دریافت نکرده است.» وی افزود: «ما هیچ فعالیت ممنوعهای را ندیدهایم.»
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت در حالی که آژانس هنوز قادر به گفتن این مسئله نیست که برنامه هستهای ایران صلحآمیز یا نظامی است اما «ما بر اساس شواهدی که داریم نمیبینیم این خطری روشن و عیان باشد که نیاز به فراتر رفتن از دیپلماسی داشته باشد.»
وی بار دیگر خواستار رویکرد «وقفه» برای انجام مذاکرات شد که در آن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تعلیق شده و در عوض ایران نیز غنیسازی خود را به حال تعلیق درمیآورد.
البرادعی گفت: «مسئله اعتماد هنگامی که افراد با یکدیگر صحبت میکنند باید حل شود.»
وی از جدول زمانی که به ایران اجازه حل یک مسئله را در یک زمان میدهد، دفاع کرد.
این طرح به آژانس اجازه میدهد تا ماه نوامبر نتیجهگیری کند که آیا ایران در حال همکاری است یا خیر.
مدیر کل آژانس اتمی تصریح کرد: «اگر ایران این کار را نکند، آنگاه وضعیت کاملا متفاوتی خواهد بود.»
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها