یک نویسنده لهستانی چهار سال پس از انتشار داستانی که در آن جزییات جنایتی را تشریح کرده بود، به اتهام قتل دستگیر شد.
کد خبر: ۱۴۴۶۱۵

به گزارش بیبیسی، براساس حکم دادگاه «کریستیان بالا» نویسنده، چون فکر میکرد «داریوژ یانیس زوسکی» با زنش ارتباط دارد، او را کشته است. بالا به 25 سال زندان محکوم شد.
پلیس لهستان سالها از گشودن راز قتل داریوژ ناتوان بود تا وقتی که کتاب بالا را پیدا کرد. جسد داریوژ، جوان محبوبی که یک آژانس کوچک تبلیغاتی داشت هفت سال پیش به وسیله ماهیگیران در کرانه رودخانه «اودر» نزدیک شهر «وروکلاو» پیدا شده بود. او را شکنجه کرده، گرسنگی داده و چنان بسته بودند که امکان شنا کردن نداشت.
پلیس این شهر سالها انگیزه این جنایت را نمیدانست و قاتل را نمیشناخت. تا این که یک مامور پلیس در بحثی اینترنتی از جنایتی در کتابی باخبر شد که به تازگی منتشر شده بود.
این کتاب اولین داستان یک لیسانس رشته فلسفه به نام کریستیان بالا و شرح جنایتی بود که شباهتهایی با قتل یانیس زوسکی داشت.
پلیس سپس کشف کرد که بالا در روز ناپدید شدن قربانی با او تماس گرفته و حتی تلفن همراه او را چهار روز پس از جنایت در یک حراج اینترنتی فروخته بود.
دادستان گفت: بالا به یانیس زوسکی حسادت میکرد چون گمان میکرد با همسر مطلقهاش رابطه دارد.
بالا ارتکاب به جنایت را حاشا کرد و گفت: داستانش را پس از خواندن داستانهای جنایی در رسانهها ، نوشته است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها