سند چشم انداز ، اصل و برنامه چهارم جهت گیری های عمده بانک مرکزی است

ایرنا: طهماسب مظاهری رییس کل جدید بانک مرکزی سند چشمانداز ساله کشور ، برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اصل قانون اساسی را " سه جهت گیری عمده بانک مرکزی در شرایط کنونی" ، ذکر کرد.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۹

طهماسب مظاهری امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفهاش در بانک مرکزی اجرای این قوانین را سر لوحه کارهای بانک مرکزی عنوان کرد و از صاحبنظران امور بانکی و دانشگاهیان خواست در این زمینه بانک مرکزی را یاری کنند.
وی تاکید کرد: به طور قطع رعایت اصول علمی و فنی سرلوحه کارهای بانک مرکزی خواهد بود.
رییس کل جدیدبانک مرکزی جابهجایی در ریاست این بانک رانتیجه "هماهنگی مسئولان و شیبانی" دانست و گفت: شیبانی به عنوان نیرویی توانا، پردانش، باخرد، پاک و امین یقینا در نظام اقتصادی کشور حضور خواهد داشت.
مظاهری تشریح برنامههای خود در بانک مرکزی را به آینده موکول کرد و گفت: امروز بانک مرکزی پررونقترین و بهترین شرایط روزهای عمر خود را در طول سالهای بعد از انقلاب و حتی عمر این بانک میگذراند و از جهاتی سختترین شرایط را هم دارد.
وی پیش بینی کار و تلاش روز افزون را برای کارکنان بانک مرکزی برای گذران شرایط سخت آینده کرد.
رییس کل بانک مرکزی ، ورود خود و شیبانی به بانک مرکزی را همزمان ذکر کرد و گفت: بنده و دکتر شیبانی به فاصله یک یا دو روز در سال پیش کار خود را در بانک مرکزی شروع کردیم.
مظاهری در پایان اضافه کرد: آن زمان بنده دبیرکل و ایشان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودند و امروز به این شکل، مسئولیت را با هم جابهجا میکنیم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها