فارس: مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین موضعگیری خود پس از انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران، به آمریکا درباره هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
کد خبر: ۱۴۴۰۴۸

محمد البرادعی در مصاحبه با روزنامه آلمانی «اشپیگل» تصریح کرد این اولین بار است که آژانس اتمی توانست «نقشه راه» مشخصی را با تهران درباره این مسئله وضع کند.
وی افزود: «ما تا نوامبر یا نهایت تا دسامبر میتوانیم بگوییم آیا ایران به تعهداتش عمل میکند یا خیر. این احتمالا آخرین فرصت است.»
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران در جریان این «دوران آزمایشی» نباید افزایش پیدا کرده و آمریکا نباید برای انجام حمله پیشدستانه اقدام کند.
وی افزود در این صورت «احتمال تخریب بخش بزرگی از تاسیسات ایران واقعا وجود دارد.»
البرادعی تاکید کرد: «اگرچه اتفاقی شبیه این، آتشسوزی وحشتناکی در منطقه ایجاد میکند و قطعا محافلی را که خواستار تولید بمب هستهای هستند، تقویت میکند.»
وی گفت: «بزرگترین نگرانی من این است که تروریستها ممکن است به بمب کثیف در بازار سیاه دست یابند. گاهی فکر میکنم این معجزه است که چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده و دعا میکنم به همین وضعیت بماند.»
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها