از جلوه های آشکار پیوند بهائیت با صهیونیسم ، دیدار و تعلمل سران آن دو با یکدیگر است که ذیلا با استنادبه منابع خود بهائیان به گوشه هایی از این امر اشاره می شود:
کد خبر: ۱۴۳۹۹۷

روز شنبه 19مه 1951 زمانی که بن گوریون (صهیونیست مشهور و نخست وزیر رژیم صهیونیستی) به امریکا رفت ، 4تن از بهائیان : خانم امیلیا کالینز (نایب رئیس شورای بین المللی بهائی) و 3تن از اعضای محفل روحانی ملی بهائیان امریکا به نامهای خانم ادناترو و آقایان لروی آیواس و هوراس هولی به دستور شوقی افندی در شیکاگو با وی دیدار کردند. به نوشته مجله اخبار امری امریکا، ش 245 در این ملاقات نمایندگان بهائی مراتب امتنان جامعه را نسبت به رویه محبت آمیز روسای حکومت جدیدالتاسیس اسرائیل و احترامی که نسبت به امر بهائی مرعی می دارند، بیان نمودند.» این گزارش می افزاید این ملاقات به دستور شوقی افندی صورت گرفت تا «احساسات بهائیان امریکا را نسبت به اسرائیل به معظم له اظهار دارند.» بر اساس این خبر، بن گوریون نیز نمایندگان بهائی را «با کمال محبت و ملاطفت پذیرفتند.» و «مسرت خویش را نسبت به افکار عالیه و نوایای سامیه دیانت بهائی و تعالیم مقدسه آن بیان داشتند».نمایندگان بهائی نیز دیدگاه خود پیرامون بن گوریون را این گونه اظهار داشتند: «معظم له دارای افکار باز و نظر دوراندیش اند و به خوبی لزوم برادری دینی و تحمل و شکیبایی را احساس می نمایند.» سپس نماینده مطبوعاتی بن گوریون به مناسبت این ملاقات بیانیه ای مطبوعاتی صادر و تصریح کرد که نمایندگان بهائی در این ملاقات : «مکتوبی مشعر بر مراتب تقدیر و امتنان خویش نسبت به توجهی که حکومت اسرائیل در فهم قضایا و امور بهائی مبذول می دارد ، حاوی عواطف بهائیان از برای خیر و تقدم اسرائیل تقدیم داشتند». در ژانویه 1954 ، رئیس و نایب رئیس و منشی کل هیات بین المللی بهائی ، برای عرض تبریک ، تقاضای «شرفیابی به حضور رئیس جمهور» را نمودند. رئیس جمهور اسرائیل نیز در اول ماه فوریه اعضای عامله هیات را به حضور پذیرفتند. در ضمن این ملاقات ، رئیس جمهور اظهار تمایل کرد تا ضمن ملاقات با شوقی از مرکز بهائیت نیز دیدار کند که شوقی «صمیمانه» از او دعوت کرد. به این ترتیب زمینه دیدار رئیس جمهور رژیم صهیونیستی از اماکن بهائی فراهم می آید تا معلوم شود این رابطه دوسویه بوده و بر بنیاد علائق مشترک طرفین بنا شده است . البته ملاقات مسئولان دوطرف تا قبل از دیدار رئیس رژیم صهیونیستی از تاسیسات بهائی در آن کشور در سطوح بالا ادامه داشت. به نوشته نشریه رسمی بهائیان ایران : سرانجام در تحقق این وعده روز دوشنبه 26 آوریل 1954 بن زوی رئیس جمهور اسرائیل و همسرش از مراکز و مراقد بهائیان در اسرائیل دیدار کردند. او نخستین رئیس دولتی بود که به این عمل مبادرت می کرد. شوقی افندی بلافاصله در 4 مه (14 اردیبهشت) ضمن برشمردن موفقیت های اخیر جامعه بهائیت ، بشارت این خبر را نیز به همه بهائیان عالم داد: «این زیارت ، اولین تشرف رسمی است که از طرف یکی از روسای دول مستقله... به عمل آمده است» و لروی آیواس ، منشی کل شورای بین المللی بهائی و مسئول ارتباط بهائیت با دولتمردان اسرائیل ، نیز در گزارشی پرآب و تاب ، این خبر را بازتاب داد. به نوشته او: رئیس جمهور اسرائیل ، «هنگام تودیع ، از مهمان نوازی و محبتی که از طرف حضرت ولی امرالله [شوقی افندی] ابراز شده بود، اظهار تشکر و امتنان نموده ، در ضمن تقدیر از اقدامات و مجهودات بهائیان در کشور اسرائیل ، ادعیه قلبیه خود را برای موفقیت جامعه بهائی در اسرائیل و سراسر جهان ابراز داشتند»! دیدار یادشده ، در مطبوعات اسرائیل (نظیر روزنامه جروزالم پست) نیز انعکاس داده شد. در گزارش آن روزنامه بخشهای دیگری از مذاکرات شوقی و رئیس رژیم صهیونیستی (افزون بر مطالب مندرج در گزارش آیواس) درج شده که میزان صمیمیت و اعتماد متقابل آن دو به یکدیگر را بهتر ترسیم می کند: «در این ملاقات ، رئیس جمهور و ولی امر بهائی راجع به تاثیر دیانت در جامعه بشری با یکدیگر صحبت نمودند و حضرت شوقی ربانی اظهار فرمودند: امید است مرکز جهانی بهائی در اسرائیل بتواند در ترقی و تعالی مملکت و سعادت اهالی مستمرا - متزایدا - موثر واقع شود و نیز به این نکته اشاره فرمودند که از ابتدای تاسیس حکومت اسرائیل ، بهائیان همواره روابط صمیمانه با دولت و بلدیه [= شهرداری] حیفا داشته اند». ضمنا چون دیدار رئیس جمهور اسرائیل از مرکز بهائیان و قبور سران آن با آغاز دومین سال «جهاد روحانی» بهائیان همزمان شده بود، به همین دلیل شورای بین المللی بهائی در روز 27 آوریل (یک روز پس از دیدار رئیس رژیم صهیونیستی) این تقارن را به فال نیک ! گرفته و می گوید: سال دوم جهاد روحانی با تشرف رئیس جمهور محترم دولت اسرائیل به مقام مقدس اعلی [= قبر علیمحمد باب]... به مبارکی و میمنت آغاز گردید. این ملاقاتها و بحث و تبادل نظرها آنقدر در سطوح بالا ادامه یافت که هماهنگی و همدلی گسترده ای را در اهداف دو طرف موجب شد به همین دلیل هیات بین المللی بهائی در حیفا تصریح می کند که : «هر قدر اشخاص در دوائر دولتی [در اسرائیل] مقامشان بالاتر است ، حس ادب و احترام و اطلاعات ایشان نسبت به امر [= بهائیت] بیشتر است به همین طریق ، مقامات عالیه در انجام امور ، نظر مساعدتری داشته و در موارد لازم از کمک مضایقه نمی کنند.»
این حسن روابط و دید و بازدیدهای متقابل باعث سرور فراوان بهائیان شده و آنان را چنان از مشاهده قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی سرمست ساخته بود که بی محابا به حمایت از آن رژیم در نشریات بهائیان می پرداختند، که به عنوان نمونه می توان به مقاله باهر فرقانی در مجله آهنگ بدیع (سال 1340 ، ش 5، ص 138) اشاره کرد. دیدارهای سران رژیم صهیونیستی و بهائی که نقش مهمی در تسهیل و گسترش فعالیتهای فرقه بازی می کند ، به همین محدود نشد و ده سال بعد در روز 18 فروردین 1343 ژالمان شازار رئیس جمهور بعدی اسرائیل نیز در راس هیئتی از مرکز بهائیان در حیفا دیدار کرد. مشروح این دیدار و تعابیری که بهائیان برای گزارش آن انتخاب کرده اند، میزان علائق طرفین به یکدیگر را نشان می دهد. شرح این ملاقات به نقل از نشریه رسمی بهائیان ایران خواندنی است :«حضرت ژالمان شازار رئیس جمهور اسرائیل به اتفاق خانمشان و شهردار حیفا و خانمش و جمعی دیگر از اولیای امور کشور اسرائیل در تاریخ هفتم آوریل 1964 از مرکز عالم بهائی به طور رسمی دیدن کردند. حضرت رئیس جمهور و همراهان از طرف اعضای بیت العدل «استقبال شده... و به این مناسبت حضرت رئیس جمهور تحیات و ادعیه خالصانه خود را برای عموم احبا [= بهائیان] در سراسر عالم ابلاغ نمودند و چندی بعد به یادبود این دیدار یک آلبوم عکس ... به مشارالیه هدیه گردید... حضرت رئیس جمهور پس از دریافت این هدیه در ضمن نامه ای ، تشکرات قلبی خود را اظهار و مجددا پیام دوستی و حسن نیت خود را برای جامعه جهانی بهائی فرستاده اند».
در کنار این دیدارهای رسمی ، بهائیان نیز به طور مرتب به دیدار صهیونیستها شتافته و گزارش لحظه به لحظه از تحولات امور را به آنان ارائه می کردند. فی المثل سال 1347 اندکی قبل از جنگ اعراب و اسرائیل و اشغال بخش وسیعی از سرزمینهای اسلامی در جریان دومین دوره انتخاب کادر مرکزی بهائیان جهان که به بیت العدل موسوم است و هر 5سال یک بار در اسرائیل و با حضور نمایندگان بهائیان سراسر جهان برگزار می شود در روز سوم همایش ، درست هنگام اعلام اسامی اعضای جدید کادر مرکزی بهائیان جهان ، یکی از سران بهائیت به نام اولینگا و چند نفر دیگر از سران فرقه به دیدار رئیس جمهور اسرائیل لوی اشکول می روند که این امر از اهمیت این انتخابات برای رهبران اسرائیل حکایت می کند.
رادیو اسرائیل گزارش این اجلاس بهائیان را به شکلی وسیع ، هم در بخش عبری و هم به سایر زبانها (من جمله عربی) پخش کرد و مطبوعات معروف اسرائیل همچون جروزالم پست نیز شرح مفصلی پیرامون اهداف این نشست را چاپ کردند. در اینجا بی مناسب نیست که به جلوه های دیگری از روابط فرقه و صهیونیسم که همدلی و همسویی دو طرف را در مقابل یکدیگر نشان می دهد، بپردازیم ، ازجمله این تعاملات ، حضور اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل در سایر کشورها در مجامع مختلف بهائی است که در زیر بعضی از موارد آن را به نقل از نشریات بهائیت ذکر می کنیم :
1- هنگامی که شوقی افندی آخرین رهبر بهائیان در لندن از دنیا رفت و قرار شد در همان شهر دفن شود، دولت اسرائیل به سفارت خود در انگلستان دستور داد در این مراسم حضور فعالانه داشته باشد لذا در غیاب سفیر کبیر اسرائیل در لندن ، کاردار سفارت به نام «گیرشون اولر» در مراسم تشییع شرکت جست.
به نوشته منابع بهائی در طول مراسم تشییع و تدفین ، کاردار اسرائیل همچون یک صاحب عزا با قدم آهسته و گردنی خمیده ، پا به پای سران بهائیت حضور داشت و از چهره اش غم و تاثر می بارید.
2- به گزارش نشریه رسمی بهائیان ایران ، در ماه جولای سال
(تیرماه 1339) تعداد 17هزار نفر از ساختمان بهائیان در امریکا بازدید کردند. در این گزارش به عنوان چهره های سرشناس بازدیدکننده از موشه انتریونی ساکن اسرائیل و نماینده دولت اسرائیل برای شرکت در یک کمیته اداری نیز نام برده می شود تا شاید اسباب تجدید روحیه برای بهائیان سرخورده و مایوس باشد.
3- بهائیان امریکا برای غرس نوعی گل سرخ به نام ماریان آندرسون در محوطه ساختمان مرکزی خود در آن کشور مراسمی برگزار کردند، در این مراسم جمعی از شخصیتها، از جمله ژنرال کنسول اسرائیل حضور داشت و به ایراد سخن نیز پرداخت : «آقای «جاکوب بارمور» ژنرال کنسول اسرائیل در ضمن بیانات خود آرزو کرد که گل سرخ ماریان آندرسون به زودی در مقامات مقدسه بهائی در جبل کرمل نیز که شهرت جهانی یافته اند ، غرس شود».
4- در اردی بهشت 1342 اجلاس تعیین کادر مرکزی بهائیان جهان در حیفا برگزار شد. در این مراسم کلیه حاضران به مناسبت فوت رئیس جمهور اسرائیل اسحاق بن زاوی یک دقیقه سکوت کردند و پیام تسلیت فرستادند. نشریه جروزالم پست همچنین تسلیت مربوطه را نیز درج کرده است.

ضمیمه ایام - شماره 29
مهدی ابوطالبی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها