نفوذ و اطلاع رسانی در مباحث گذشته تعاریف خبر عینیت و نشر آن را توضیح دادیم حال دستگاهی را که به صورت مدام چنین خبرهایی را تولید و پخش می کند به طور مختصر مورد ارزیابی قرار می دهیم و تفاوت رسانه های دیداری و شنیداری با سایر وسایل ارتباط جمعی
کد خبر: ۸۴۰۵
را در تاثیر و جذب مخاطب مرور می کنیم در ارتباطات 2 رویکرد وجود دارد: یک دسته از ارتباطات به وسیله وسایل نقلیه مانند اتومبیل ، راه آهن ، هواپیما، کشتی و یا حرکت افراد انجام پذیر است و دسته دیگر، با غلبه بر2 مانع اصلی ارتباط یعنی زمان و مکان ، ارتباطات انسانی را تسهیل می کنند که عبارتند از تلفن ، دورنگار، رادیو و تلویزیون ، شبکه های ماهواره ای ، اینترنت ، روزنامه و سیما که بحث اصلی ما2 رسانه بسیار مهم دیداری و شنیداری یعنی تلویزیون و رادیوست.مزیت وسایل سمعی و بصری این است که بر حواس شنوایی و بینایی مخاطب بیشتر تاثیر می گذارند و به دلیل شنیدن صدا و یا دیدن تصویر پیام دهنده ، این تاثیر زنده سریع و قاطع است . این وسایل ارتباط جمعی به مراتب فراگیرترند و اقشار و طبقات مختلف از بیسوادان را نیز دربرمی گیرند. به این دلیل ، رسانه های یاد شده توانسته اند رسانه هایی موثر و پایدار بمانند.صاحبان این گونه وسایل 3 بهره متفاوت از آنها می گیرند: الف ( جنبه آگاهی و اطلاع رسانی به مخاطبان ب ( چهره سازی ؛ به این معنی که وسایل ارتباط جمعی می توانند در ایجاد محبوبیت یا منفور کردن چهره یک شخصیت و یا بزرگ و یا کوچک کردن یک رویداد، موثر باشند.یک رسانه جمعی ، توانایی برجسته سازی هر رویدادی را دارد؛ البته موفقیت یا عدم موفقیت آن به اعتماد مخاطبان به رسانه بستگی دارد؛ وگرنه انعکاس منفی نزد مخاطبان پیدا می کند ج ( یکی از مهمترین رسالت های یک رسانه جمعی ، شکل دادن و آماده کردن افکارعمومی در قبال جریانات جامعه است و در این خصوص ، بویژه رادیو و تلویزیون نقش بسزایی دارند آماده کردن افکارعمومی و جهت دهی آنها، امر مهمی در جهان امروز به شمار می آید.اهمیت و نقش رادیو و تلویزیون تا جایی است که در ژوئیه 1972 زمانی که نخست وزیر و رئیس رادیو و تلویزیون فرانسه به طور همزمان عوض شدند، بسیاری انتخاب آرتورکنت به ریاست رادیو و تلویزیون فرانسه را از جلوس پی یر مسهر بر کرسی نخست وزیری فرانسه مهمتر دانستند.تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد ارتباط بین حاکمیت و مردم و نیز تاثیرگذاری بر افکارعمومی ، نقش اساسی و تعیین کننده دارد و بویژه جایگاه خبری تلویزیون ، بسیار مهم است ؛ تا حدی که امروز شناخت و مطالعه رسانه های خبری و چگونگی بهره گیری از آنها، از مقوله های موردتوجه دانشگاهی است.بدیهی است وقتی همه سعی دارند تا به طور موثرتر پیام خود را از طریق این رسانه منتقل کنند و در تاثیرگذاری و جلب افکارعمومی و از یکدیگر سبقت بگیرند، معیارهای تازه ای مطرح می شود که عبارتند از: جاذبه های صوری ، بلاغت کلام ، اصالت افکار، صداقت و برقراری ارتباط نزدیک از سوی پیام دهنده برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها