هنردرمانی

حاصل دو پیوند ذهنی ، یک شناخت است که می تواند یکسویه یا دوسویه باشد. الزام به شناخت یا عدم شناخت طرفین از یکدیگر در نوع برقراری این پیوند ذهنی است .
کد خبر: ۲۱۰۰۰
اگر شخص مبتلا به بیماری روحی به روانپزشک مراجعه کند ، شناخت یکسویه ای که روانپزشک از بیمار خود به دست می آورد کافی است تا برای درمان او اقدام کند. اما در برخورد ذهن هنرمند با ذهن مخاطب او معمولا هر دوی آنها در مقام شناخت یکدیگر برمی آیند تا تعامل ؛ تقابل و با تعارض ذهنیشان نسبت به یکدیگر را بشناسند. اگر هنرمندی در تقابل افکارش با مخاطبان خود کارنامه قبولی گرفته باشد و یا به بیان دیگر، از هر نظر با ایجاد رابطه دوسویه با مخاطب احترام و اعتماد او را به دست آورده باشد، آن گاه می تواند به رابطه ای یکسویه میان خود و مخاطب بیندیشد؛ رابطه ای که تنها او می تواند با مجموعه افراد جامعه خود برقرار سازد. بی شک استعداد شناخت محیط و توان تحلیل محیط و روشنگری از جمله مشخصات یک هنرمند است ؛ یک هنرمندی که در سطح عالی توان آن را دارد تا با مخاطب خود و با استفاده از اعتمادی که در او نسبت به خود به وجود آورده است ، مانند روانپزشکی باتجربه عمل کند. لازمه این کار آگاهی هنرمند نسبت به صفات کلی انسانها و نیز شناخت نیازهای آنهاست . کنجکاو کردن مخاطب به طوری که مخاطب با تعمق در خود به فکر کشف مکنونات ذهنی و قلبی اش باشد، تنها از چنین هنرمندی ساخته است . برای نمونه در یک فیلم خوب گویش هنرمند به مخاطب ، صورتی به خود می گیرد تا مخاطب در برخورد با اثر هنرمند بی آن که متوجه باشد مجموعه صفات مثبت و یا منفی خود را با مجموعه شخصیت هایی که در آن فیلم می بیند مقایسه کند و سپس با تاثیرپذیری از فیلم و نیز دیدن سرانجام کار شخصیت های آن ، در مقام قوت بخشیدن به صفات مثبت خود و نیز شناخت و جبران نقاط ضعف شخصیتی اش برآید. هنرمندی که توان آن را داشته باشد تا با اثر خود، مجموعه ای از مخاطبان را به کنکاش درباره رفتارهایشان وادار کند. آدم فرهنگ سازی است و توان آن را دارد تا با استفاده از هنر درمانی ، بسترهای مناسب را نیز برای رشد هر چه بیشتر جامعه خویش فراهم سازد. اما به یک معنای دیگر وجود چنین هنرمندان ممتازی در جامعه نیز حاصل همان رابطه دوسویه است . اگر مخاطب در ارتباط با آثار ارائه شده به او بی تفاوت نباشد و رضایت و یا نارضایتی خود را به مراجع پاسخگو ارائه کند، حاصل عمل او ایجاد رقابت صحیح و اصولی در میان هنرمندان جامعه اش خواهد بود تا در نتیجه این رقابت ، هنرمندانی فرهنگ ساز و به معنای واقعی مدیر برای پیشرفت جامعه فرصت خدمت به مردم خود را به دست آورند.

حسن مشگلاتی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها