براساس پژوهش وزارت ارشاد تلویزیون در میان کالاهای فرهنگی بیشترین مخاطب را دارد

بررسی «سرانه زمانی فعالیت و مصرف فرهنگی »، «سینما و تئاتر»، «رادیو تلویزیون »، «ویدئو و ضبط صوت » از مهمترین پژوهش هایی است که بتازگی توسط دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سلسله مباحث «طرح فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی » منتشر شده است .
کد خبر: ۱۴۲۳۲
به گزارش ایرنا، در ارزیابی به عمل آمده در این بخش ، 2/37 درصد خانواده ها اعلام کرده اند به سینما می روند و 62/8 درصد پاسخ منفی داده اند که به این ترتیب نسبت افراد سینمارو در کل جمعیت 6/24 درصد است . در بخشی از این پژوهش ، «تلویزیون » نیز به عنوان رسانه ای با برد بالا و مخاطب بسیار که در شکل دادن به گرایش ها و جهتگیری های ذهنی بیشترین نقش را دارد، مورد توجه قرار گرفته است . براساس نتایج به دست آمده ، 9/80 درصد خانواده ها در منزل رادیو دارند و در 5/69 درصد خانواده ها، حداقل یکی از اعضا، اهل گوش کردن به رادیوست ، میانگین زمان استفاده از رادیو در جمعیت استفاده کننده 85دقیقه است که در کل جمعیت 35دقیقه در شبانه روز محاسبه شده است . در بخش تلویزیون نیز 2/96 درصد خانواده ها تلویزیون در منزل دارند و میانگین نسبت استفاده کنندگان از تلویزیون در خانواده به کل اعضا 95صدم درصد است که از این تعداد 3/91 درصد افراد بالای 6سال از تلویزیون استفاده می کنند. بر اساس نتایج به دست آمده ،5/70 درصد خانواده ها اعلام کرده اند که در منزل ویدئو ندارند و تنها 5/29 درصد از ویدئو استفاده می کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها