گسترش فرهنگ بومی در شبکه های استانی

یکی از برنامه های موردنظر مسوولان سازمان ، ایجاد شبکه های محلی سیماست تا مراکز صداوسیمای استان ها بتوانند با استفاده از امکانات محلی خود و بهره گیری از تجربیات شبکه های سراسری ، نیازهای ویژه مخاطبان منطقه خود را تامین کنند. در این پژوهش که در شهریور ماه 1380اجرا شد، پرسشگران در شهرهای مورد پژوهش با 5600نفر از افراد 12سال به بالا مصاحبه حضوری کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴
این طرح در 10شهر به اجرا درآمد که در کل 72درصد از پاسخگویان در این شهرها بیننده برنامه های شبکه استانی سیما بوده اند. این میزان ، میان حداقل 60درصد (در شهر تبریز) و حداکثر 83درصد (در شهر اهواز) متغیر بوده است . نتایج نشان می دهد که در میان بینندگان برنامه های شبکه استانی ، زنان درصد بیشتری نسبت به مردان داشته اند. عمده ترین دلایل افراد برای تماشانکردن برنامه های شبکه استانی «نداشتن وقت » با 43درصد است . در کل 21درصد بینندگان اظهار کرده اند که در یک ماه 6تا 10روز بیننده برنامه های شبکه استانی سیما بوده اند و 63درصد بینندگان ، بیننده بخشهای خبری بوده اند. اگر دست اندرکاران تهیه ، تولید و پخش برنامه ها بتوانند در انتخاب ساعت برنامه ها اعمال نظر و دقت داشته باشند و بتوانند برنامه ها را در ساعات اوقات فراغت مخاطبان پخش کنند، شاید بتوانند به اهداف خود و جلب رضایت مخاطبان نزدیکتر شوند. در ضمن میزان تمایل بینندگان شبکه استانی سیما در شهرهای مورد پژوهش برای پرداختن به مشکلات شهر، پرداختن به فرهنگ بومی و محلی ، استفاده از زبان یا لهجه محلی و پرداختن به مسائل و مشکلات جوانان در حد «کاملا» بوده است . همچنین بینندگان برنامه های شبکه استانی سیما اظهار کرده اند که تمایل دارند تا شبکه استانی به مشکلات شهر و برنامه های تفریحی و سرگرم کننده در حد «خیلی زیاد» بپردازد. مهمترین نقاط قوت برنامه های شبکه استانی سیما در شهرهای مورد پژوهش ، پخش برنامه های جالب ، جذاب و سرگرم کننده ، پخش فیلم سینمایی و محلی بودن برنامه ها و مهمترین نقاط ضعف برنامه ها، تکراری بودن برخی از برنامه ها و پایین بودن کیفیت برنامه ها بوده است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها