توقعاتی بجا از شبکه ای علمی و مستند

در آستانه تحولی شگرف که در انتظار جهان است ، یکی از وظایف مهم و خطیر رسانه های جمعی ، برقراری ارتباط با مخاطبان و تدوین اطلاعات و ارائه آن به مردم است . در این زمینه شبکه چهار سیما برای دستیابی به نظرات مخاطبان خاص خود از میان افراد تحصیلکرده 30شهر کشور در پاییز 1380نظرسنجی به عمل آورده است .
کد خبر: ۱۳۵۵۶
چکیده آن در پی می آید، با هم بخوانیم : طبق تحقیق انجام شده که به لحاظ بررسی میزان مخاطبان شبکه چهار صورت گرفته است 67درصد از بینندگان با هدف کسب علم و آگاهی نظاره گر این برنامه ها بوده اند و 19درصد درباره متنوع تر شدن این برنامه ها پیشنهاد کرده اند. هدف از این بررسی که با روش پیمایش ( )Surveyانجام شده مخاطب شناسی و سنجش میزان رضایت مخاطبان و بررسی جایگاه برنامه های شبکه چهار در مقایسه با دیگر شبکه ها در نظر بوده است . آزمون آماری حاکی از آن است که مردان 7درصد بیشتر از زنان ، افراد 50سال به بالا 10درصد و دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا 12درصد بیشتر از دیگران و بینندگان شهرهای تهران و سمنان به ترتیب 11و 10درصد بیش از دیگر شهرها از برنامه های شبکه چهار استقبال می کنند. برنامه های علمی شبکه چهار در ردیف برنامه هایی قرار دارد که توجه 55درصد از پاسخگویان را بیشتر از برنامه های علمی شبکه های دیگر به خود جلب کرده است و گروه سنی 18تا 24و افراد تحصیلکرده در سطوح فوق لیسانس به بالا و شهروندان کرمانی با 72درصد بیش از سایر شهرها برنامه های علمی شبکه چهار را پسندیده اند. بررسی چگونگی استفاده بینندگان از برنامه های پاییزی شبکه چهار نشان می دهد 42درصد از بینندگان یک تا دو روز و 19درصد پنج تا هفت روز در هفته اوقات خود را به تماشای برنامه های این شبکه اختصاص داده اند و پربیننده و پرطرفدارترین برنامه ها در این فصل ، سخنرانی دکتر الهی قمشه ای به دلیل آموزنده بودن و شخصیت برجسته استاد قمشه ای با 88درصد، ارتش سری 57درصد، سینما چهار 57درصد، سینمای متحرک سازی 36درصد، دیدار با فرزانگان 35درصد و هنر نزد ایرانیان با 34درصد بوده است . یکی از دلایل بسیار مهم و عمده 66درصد از بینندگان شبکه چهار، کسب علم و آگاهی بوده است ، که این مهم بهترین علت علاقه مندی بینندگان در شهرهای اردبیل ، تبریز و گرگان نیز به شمار می رود. و در پایان این که با توجه به سطح علمی و تخصصی برنامه های شبکه چهار 33درصد از بینندگان معتقد هستند لازم است سطح علمی این برنامه ها برای استفاده از عموم آسانتر باشد و برعکس 33درصد خواستار تخصصی تر شدن این برنامه ها هستند. با عنایت به تاثیر افزایش دانسته ها در زمینه های علمی 64درصد از افراد تحصیلکرده در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر آشنایی با دنیای علم و صنعت و آخرین پدیده های آن را عمده ترین تاثیرات برنامه ای این شبکه قلمداد کرده اند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها