برگزاری نشست مدیران درمان منطقه 2 سازمان تأمین اجتماعی به میزبانی مدیریت درمان سمنان

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سمنان نشست منطقه ای مدیران درمان استانهای تهران، البرز، قزوین، گلستان، مازندران و سمنان با دستور کار بررسی وضعیت تشکیلات در واحدهای درمانی و همچنین شناسایی مشکلات و چالشهای اصلی در حوزه درمان، به میزبانی مدیریت درمان استان سمنان برگزار گردید.
کد خبر: ۱۱۱۳۷۱۳

درابتدای این نشست که با حضور دکتر سیدمجید صادقی راد معاون برنامه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان همراه بود، دکتر سیدمجتبی اکرم مدیر درمان استان سمنان گزارشی از روند ارائه خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان در استان بیان نمود. ایشان بازنگری تشکیلات برای بهبود فرآیندهای شغلی را لازم و ضروری عنوان کرد. در ادامه مدیران درمان استانهای منطقه 2 سازمان با بیان نقائص موجود در روند ارائه خدمات درمانی، تشکیلات واحدهای استانی را مورد بررسی قرار دادند. دکتر صادقی راد ضمن تقدیر از هماهنگی و میزبانی مدیریت درمان سمنان در برگزاری این نشست، از انتقال تجربیات ارزشمند و موفق عملکردی، همچنین ابتکارعمل و ایدههای خاص در سطح استانها، به عنوان یک محور اصلی که باید در فضای برگزاری این جلسات مد نظر باشد یاد کرد. ایشان به موضوع بخشنامه جدید سازمان مبنی بر تفویض اختیار به مدیران استانی اشاره نمود و آن را موجب حذف و خروج از بسیاری بروکراسیهای اداری بی مورد و غیرضرور برای استانها در ایفای نقش خود در فعالیتهای متناسب با حوزه عملکردی دانست. وی ضمن تاکید بر توجه به بیمه شدگان، نقش واحدهای درمانی در سازمان تأمین اجتماعی را بسیار مهم و مؤثر تلقی نموده و افزود: در حال حاضر با ارتقاء سطح هتلینگ بیمارستانها شرایط بسیار خوبی در بحث پذیرش و خدمت رسانی به مراجعان بوجود آمده است که هدف اصلی سازمان در اجرای این مهم افزایش رضایتمندی بیمه شدگان بوده که نظرسنجیهای انجام شده تاییدی بر این هدف راهبردی سازمانی میباشد. دکتر صادقی راد بازبینی نرم پرستاری و پاراکلینیکها را جزو اولویتهای در دست بررسی در حوزه درمان عنوان کرد که در صورت تصویب و تحقق شرایط پرستاری بیمارستانها بسیار متحول خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها