پاک کردن تکرار عادت‌های غلط در بسکتبال، مساله این است.
کد خبر: ۱۱۱۳۰۹۲

در فضای کمتر فکر شده برای بسکتبال ایران در گذشته، الگوهایی برای پیاده کردن راهکارهای مهم برای برون رفت از مشکلات اهمیت بسیار دارد.

آنچه در برنامههای رامین طباطبایی خواندیم و شنیدیم بخشی بر مبنای سطوح پایه استواراست که دو مفهوم کلی در این برنامه ریزی پیداست.

بنابر تجربیات گذشته که هرگز با اردوهای زمان بر و هزینه ساز مانند حامد حدادی پیدا نکردیم یا بازیکنانی با قامت 210 به بالا را به حال خود رها کردیم امروز در برنامه رئیس فدراسیون بسکتبال این موضوع که چه نوع بازیکنی را برای چه نوع تیمی در آینده باید پرورش داد، به پرسشهای زیادی در این ارتباط پاسخ میدهد.

زمانی که نزدیک به دو دهه پیش مربیان بسکتبال ایران تحت نظام شکل یافته از نگاه پایهای با ایدهها و اهداف مشخص کار پایهای را از سر گرفتند، بازیکنان تکنیکی زیادی معرفی شدند که در سالهای بعد ثمره آن را مربیان خارجی با کمی بالا و پایین کردن نحوه آموزشها در عرصههای بینالمللی دیدند. مهمترین نکته در همان روزها ایدئولوژی یا تضارب آرا مربیان بود که دشواریها و اختلاف سلیقه را از بین میبرد و گاهی نیز غلطهای در جریان کار را پاک میکرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال از انتظارات درست برآمده از دل جامعه بسکتبال مطلع است و به دلیل نگاه علمی به ورزش در تجربیات مدیریتی خود دنبال مصداقی کردن «درست»ها از سطوح پایه تا باشگاه و تیم ملی است. برگزاری دورههای توجیهی و بازآموزی و کلینیکها و کارگاههای آموزشی با استفاده از همه مربیان و مدرسان اعم از داخلی و خارجی معنایش این است که پنجرههای بیشتری بسوی پاک کردن غلطها و جا انداختن درستها باز میشود.

مصداقی کردن درستها در بسکتبال ایران بخش عمدهاش برمیگردد به فعالیت باشگاهها و مشارکت بیشتر از تعداد کنونی استانهایی که در لیگ برتر تیمداری میکنند. با شکستن عادتهای غلط و ایجاد عادتهای مفید که البته این کار زمان میخواهد و بهترین جای رفع ایرادها نهادهای همکار باشگاهی ـ استانی است.

باشگاههایی که نوع برگزاری لیگ برتر بسکتبال هر هفت روز هفته آنها را مجبور به سفر یا مسابقه کرده است و در بازیهای پرفشار فقط باید ریکاوری کرد و یک تمرین سبک، بنابراین وقتی برای رفع معایب نمیماند و غلط ها، بازی به بازی تکرار میشود.شاید این نوع برنامهریزی برای کشورهای پیشرفته در بسکتبال توجیه داشته باشد اما با این تعداد تیم و بازیکن باقی مانده که تعدادی از آنها جوان هستند و همچنان باید آموزش ببینند این شکل برگزاری لیگ امکان و فرصتی برای آموزش درستها در بسکتبال خلق نمیکند.

دفاع فردی غلط، حرکت با توپ و بدون توپ غلط، تصمیمهای پر تردید و انتخاب اقدامهای نامناسب و بسیاری ایرادهای فنی دیگر که برخی بازیکنانمان را از شکل واقعی بسکتبال و آنچه باید در مجموعه مهارتهای بسکتبال ارائه شود دور کرده است، باید از سنین پایه برطرف شود و درستها را با تکرار و تمرین در ذهن نهادینه کرد.

ما داریم به بد یاد دادن بسکتبال عادت میکنیم. دیکته نکردن عادتهای غلط به مجموعه بااستعداد بسکتبال ایران یکی از راههای موفقیت است. در این فضای به وجود آمده قطعا نباید از غلطها پیروی کرد تا بهترین نیروهای انسانی ما به بهترین شکل بازی کنند.

محمد رضاپور

جامجم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها