نگاه

خونه زندگی یک برنامه تعاملی تاثیرگذار

یکی از عواملی که به ما کمک می‌کند، زندگی خوب و موفقی داشته باشیم، این است که خود را بشناسیم، احساس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم و از آنچه هستیم، شاد و راضی باشیم. بنابراین باید نسبت به مهارت‌های زندگی آگاهی داشته باشیم تا به این هنر دست پیدا کنیم. این نوع مهارت به ما کمک می‌کند شناخت بیشتری‌ در مورد خصوصیات، نیازها، خواسته‌‌ها، اهداف، نقاط ضعف، نقاط قوت و احساسات خودمان داشته باشیم.
کد خبر: ۱۱۱۳۰۰۲

در بررسی گروه خانواده رادیو سلامت به این نتیجه رسیدیم که خانواده به عنوان پایگاه اجتماعی گاهی دچار ضعفهایی میشود، به همین دلیل تولید برنامه «خونه زندگی» را با هدف افزایش مهارتهای ارتباطی و کاهش آسیبهای خانوادگی برنامهریزی کردیم.

امروز خانوادهها در مرحله گذار هستند و از سنت به مدرنیته حرکت میکنند، اما لوازم این گذار را به همراه ندارند؛ به همین دلیل مهارتهای ارتباطی را باید آموزش ببینند. برنامه خونه زندگی در قالب ترکیبی و نمایشی تلاش دارد این آموزش را به خانوادهها ارائه کند. در این برنامه یک خانواده متعادل داریم که مثل هر خانواده دیگری درگیر مشکلاتی میشوند و تلاش دارند برای آن راهحل پیدا کنند.

البته این خانواده هنگام نمایش با کارشناس برنامه هم صحبت میکنند و به دنبال راهحل اصولی میگردند. خونه زندگی کاملا تعاملی تولید میشود و همین ویژگی، کمک زیادی به دیده شدن این برنامه کرده است. در این برنامه همسایههایی (شنوندگان فعال که از طریق برنامه به آنها پلاک داده شده است) داریم که با ما مشارکت دارند و مشکلات خودشان را با ما در میان میگذارند. این همسایهها برای تهیه سوژههای برنامه به ما کمک میکنند و سرمایههای اجتماعی ما محسوب میشوند. در واقع آنها پایگاهی هستند که برنامه را به دوستان دیگر هم معرفی میکنند.

به هر حال هر کدام از این دوستان به عنوان همسایه، یک کانال تبلیغی برای برنامه خونه زندگی هستند. به عنوان نمونه یکی از همسایهها در تماس با ما اعلام کرد هر روز برنامه را ضبط میکند و برای دخترش که خارج از کشور زندگی میکند، میفرستد تا او هم از آن استفاده کند.

این روش تعاملی باعث جذب بیشتر مخاطبان شده و هر کدام از همسایهها به عنوان انسانهای فرهیخته با ما همکاری میکنند و هر روز بر تعداد شنوندگان برنامه اضافه میشود. در حال حاضر سه سال از عمر این برنامه میگذرد و هر روز به شنوندگان فعالی که به ما ملحق شدهاند، یک پلاک میدهیم.

معتقدم اگر روی برنامههای تعاملی برنامهریزی صحیح صورت بگیرد و در کنارش محتوای خوبی هم داشته باشیم، بدون تردید میتواند اثرگذار باشد؛ کافی است بخواهیم. مسلما با برنامهریزی صحیح میتوان منتظر تاثیرات اجتماعی سازنده و خوب بود.

دکتر صدیقه اعتماد سعید

مدیر رادیو سلامت

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها