اخیرا مسئولان وزارت نفت تصمیم گرفته‌اند، رشته‌های میان رشته‌ای از دانشگاه صنعت نفت حذف شود. این در حالی است که این رشته‌ها نقش ممتاز و اساسی در اداره صنعت نفت در جهان دارند. دانشجویانی که در دانشگاه صنعت نفت، مشغول تحصیل می‌شوند، وزارت نفت موظف به استخدام آنهاست. البته استخدام‌های صورت گرفته در این دانشگاه بر اساس رتبه علمی و شرط معدل است. با این حال وزارت نفت از این کار امتناع کرد و سقف برای پذیرش در وزارت نفت تعیین کرد. اکنون حبیب‌‌الله بیطرف، معاون پژوهشی وزارت نفت در توجیه اقدام اخیر خود مبنی بر تعیین سقف برای پذیرش دانشجویان دانشگاه نفت اعلام کرده این دانشجویان با سایر دانشجویان کشور برای ورود به بازار کار در رقابت باشند و منتظر آزمون استخدامی وزارت نفت نباشند.
کد خبر: ۱۱۱۲۶۶۹

در سالهای پیش و پس از انقلاب، یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در اداره صنعت نفت خلاء متخصصانی بوده است که بتوانند در رشتههای مهم میانرشتهای از جمله حقوق نفت و گاز، مدیریت مخازن هیدروکربوری، تامین مالی و سرمایهگذاری، اقتصاد نفت و گاز، مدیریت پروژههای نفت و گاز و حسابداری نفت و گاز به گردانندگان این صنعت کمک کنند، کما این که بسیاری از اشکالات قراردادهای نفتی منعقد شده در ایران دقیقا به نبود متخصصان همین میانرشتههای راهبردی بازمیگردد.

چنان که در سفر سال 90 رهبر معظم انقلاب به عسلویه، ایشان نظر به اهمیت این گرایشها تاکید کردند تا در رشتههای میان رشتهای صنعت نفت همچون اقتصاد نفتو گاز و حقوق نفت وگاز تحقیقات و مطالعات بیشتری انجام بگیرد. به همین منظور، سال 92 اولین پذیرش دانشجویان ارشد در این گونه رشتهها در دانشگاه نفت آغاز شد. طبق اطلاعات رسیده به فارس، بسیاری از فارغالتحصیلان و خروجیهای دانشکده نفت تهران تا آن اندازه کارآمد و توانمند بودهاند که بلافاصله توسط بخش خصوصی فعال در صنعت نفت جذب شدهاند. بسیاری از این فارغالتحصیلان، نقشهای کلیدی را در مذاکره با شرکتهای خارجی و انعقاد قراردادهای نفتی بازی کردهاند و بدون حضور آنها تامین منافع حداقلی ایران در این قراردادها ممکن نبود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها