عزیزالله حاجی‌مشهدی، منتقد فیلم و مدرس سینما که تجربه حضور در هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر را در سابقه خود دارد، به ستاد خبری جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم فجر به عنوان یک رویداد فرهنگی ـ هنری شناخته شده در کشور که فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردهای تازه سینمای ایران است، در آستانه برگزاری سی و ششمین دوره خود، اکنون با برخی پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌روست که به نظر می‌رسد برای جشنواره‌ای که دارای آیین‌نامه و ضوابط اجرایی و مقررات مصوب و پذیرفته شده است، دامن‌زدن به این مباحث، کمک کردن به حاشیه‌سازی‌ها و دور شدن از هدف‌های اصلی برگزاری چنین رویداد مهم و منحصر به فردی است.
کد خبر: ۱۱۱۱۵۹۱

او گفت: به دلیل سابقه حضور در هیات انتخاب فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران و همچنین در بخش سینمای بینالملل جشنواره فیلم فجر، خوب بهخاطر دارم که تماشای فیلمهای ناقص و به مرحله نهایی نرسیده از نظر فنی (فیلمهای بدون موسیقی متن، با برخی نماها و صحنههایی که با میان نوشتههایی با این مضمون که «نماهای تکمیلی جایگزین میشود!» یا «نمای اصلی در دست فیلمبرداری است!» و همچنین عدم تلفیق و ادغام نهایی صداهای فیلم یا ناقص بودن برخی جلوههای ویژه در صحنههای موردنظر و...) کار انتخاب درست و دقیق آثار نیز مشکل میشد. به نظر میرسد که در سی و ششمین دوره فیلم فجر به عنوان یک نقطه عطف امیدبخش، پایبندی به مقررات و پرهیز از قانونگریزی را باید به فال نیک گرفت و بر این نکته تاکید کرد انتخاب و گزینش آثاری با کیفیت مناسب، منافاتی با تحویل بموقع نسخه کامل و نهایی آثار ندارد.

حاجیمشهدی ادامه داد: با نگاهی به فیلمهای پذیرفته شده از سوی هیات انتخاب این دوره از جشنواره، به گونهای آشکار با غیبت برخی فیلمسازان نامآشنا و چهرههای شاخص روبهرو میشویم. چیزی که در نگاه اول، ممکن است به نوعی بیاعتنایی یا عدم تمایل آنان به حضور در جشنواره تعبیر شود، درحالی که در این زمینه، تنها با بررسی دقیقتر و پس از گفتوگو با برخی فیلمسازان شناخته شده، میتوان به قضاوتی درست و سنجیده دست یافت. اگر پس از یک بررسی دقیق مشخص شود بسیاری از این چهرههای شاخص در یکی دو سال اخیر فیلمی در دست تولید نداشتهاند، حضور نداشتن آنها در این جشنواره، دیگر به معنای بیاشتیاقی یا بیمیلی آنان به شرکت در چنین رویدادی تعبیر نخواهد شد، بویژه که میدانیم هیات انتخاب نیز در این دوره، مانع حضور هیچ فیلمی از چهرههای شاخص و شناخته شده سینمای ایران نشده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها