نظرسنجی از مخاطبان سیما : بینندگان شبکه یک ، برنامه متنوع فیلم و سریال می خواهند

با توجه به این که هر شبکه تلویزیونی در هر کشوری بنابر ضرورت و اهداف خاصی آغاز به کار می کند لازم است برای دستیابی به تاثیر و بهره گیری از برنامه های هر شبکه از نظر مخاطبان نسبت به برنامه های آن شبکه آگاهی یابیم اولین شبکه تلویزیونی که نسبت به سایر
کد خبر: ۱۳۲۲۱
شبکه ها قدیمی تر است و با شروع به کار تلویزیون دولتی ایران ، کار خود را آغاز کرده ، شبکه یک سیما است در این باره از 13516 نفر از افراد12 سال به بالا نظرخواهی شد. بیست وپنج درصد از کل مخاطبان در سی ویک شهر عنوان کرده اند در طول هفته "اصلا" برنامه های شبکه اول تلویزیون را تماشا نمی کنند و هفتادوپنج درصد گاه تماشاگر برنامه های شبکه یک بوده اند. عمده ترین دلایل مطرح شده از سوی بینندگان برای تماشا نکردن برنامه های شبکه اول "نداشتن وقت " ) 27 درصد(، "نداشتن علاقه " ) 25درصد( و "جالب نبودن " برنامه های این شبکه ) 12درصد( بوده است . پربیننده ترین ساعات تماشای شبکه اول بین 9 تا10 شب بوده است ) 47 درصد( که بیشتر آن ،59 درصد، مربوط به شهرهای خرم آباد و حداقل آن 15 درصد مربوط به شهر اردبیل بوده است . در شهرهای مورد بررسی ، مردم شهر یاسوج ) 34 درصد( بیش از سایر شهرها شبکه اول را بهترین شبکه دانسته اند و کمترین درصد مربوط به مردم شهر تهران )8 درصد( بوده است مقایسه جایگاه برنامه های تفریحی و سرگرمی علمی و آموزشی ، بخشهای خبری شبکه یک سیما در مقایسه با شبکه های دیگر نشان می دهد با توجه به اهداف برنامه سازی در هر شبکه ، شبکه 3 با توجه به ساخت و ساز برنامه های تفریحی و سرگرمی ، نسبت به سایر شبکه ها موفق تر عمل کرده است . پس از آن شبکه دو و شبکه یک سیما قرار دارد که این نتایج ، چندان دور از انتظار نیست ؛ ولی از نظر وضعیت بخشهای خبری ، با وجود شبکه شش )خبر(، پر بیننده ترین بخشهای خبری متعلق به شبکه یک سیماست . به صراحت می توان بیان کرد که در سالهای اخیر، شبکه سوم سیما با درنظر گرفتن اهداف بنیادی خود که بیشتر بر ساخت و ساز برنامه تمرکز دارد برای قشر جوان و همچنین با توجه به این که بیشترین بینندگان ما را قشر جوان تشکیل می دهند توانسته است در جذب مخاطب ، گوی سبقت را از سایر شبکه ها برباید درصد بینندگان شبکه سوم سیما با افزایش سن کاهش می یابد و به عکس با افزایش سن افراد بر درصد بینندگان شبکه یک سیما افزوده می شود. اگر بتوان گفت که در جامعه ما همبستگی میان سن و تحصیلات وجود دارد، این موضوع را می توان در ویژگی های بینندگان شبکه یک و سه با توجه به سن و تحصیلات آنها مشاهده کرد؛ چرا که همان طور که میان سن و میزان بیننده این دو شبکه رابطه وجود دارد ، در مورد میزان بیننده و تحصیلات افراد نیز می توان چنین ادعا کرد که هر چه تحصیلات بینندگان افزایش می یابد. از بینندگان شبکه یک سیما کاسته می شود و برعکس ، هر چه سطح تحصیلات بینندگان افزایش می یابد، بر درصد بینندگان شبکه سوم سیما افزوده می شود در باره پخش سریال از شبکه یک سیما، برنامه هایی مانند خانواده ، چراغ جادو ، جاده های سبز، کودک و نوجوان ، تا مهر و آتش دل بیش از سایر برنامه ها رضایت بینندگان را جلب کرده است مهمترین پیشنهادهای افراد پاسخگو برای این که شبکه یک بتواند رضایت مخاطبان خود را بیشتر فراهم کند؛ متنوع بودن برنامه ها، پخش بیشتر فیلم و سریال و سرگرم کننده بودن برنامه هاست، عمده ترین انتقادها از برنامه های شبکه یک سیما، تکراری بودن برنامه ها و جالب نبودن برنامه ها عنوان شده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها