کد خبر: ۵۷۶۱۹۶
شبکه چهار/ چهارشنبه

30‌/ ‌‌‌6 گردش

05‌/ ‌7 چهارسوی علم (دوبله)

55‌/ ‌7 مستند داخلی آتش روی آب

45‌/ ‌8 مستند خارجی رخنه در اسرار

45‌/ ‌9 منشور

00‌/ ‌10 اردی‌بهشت

00‌/ ‌11 جشنواره فیلم‌های تابستانی

هزارتوی پن

35‌/ ‌12 اسرار کاخ باکینگهام

20‌/ ‌13 منشور

30‌/ ‌13 برنامه قرآنی 1447

00‌/ ‌14 جشنواره مستند چهار

10‌/ ‌15 میراث

15‌/ ‌16 اختران

50‌/ ‌16 سایه روشن

00/ 17 آموزش تعاون

30‌/ ‌17 اسرار کاخ باکینگهام

00‌/ ‌18 اخبار علمی ـ فرهنگی

15‌/ ‌18 منشور

25‌/ ‌18 مستند خارجی

مستند غبار سرخ

25‌/ ‌19 بررسی مطبوعات جهان

00‌‌‌/ ‌‌‌20 اخبار

30‌/ ‌20 زاویه

یک مجله هفتگی است و هر هفته مهم‌ترین موضوعات فرهنگی روز را با دعوت از کارشناسان و مدیران آن بخش تحلیل می‌کند. همچنین پخش گزارش‌های ویژه از موضوعات فرهنگی هفته و تصاویر مستند موضوعی مرتبط از دیگر بخش‌های برنامه است.

00‌/ ‌22 مجموعه داستانی

دوریت کوچولو

00‌‌‌/ ‌‌‌23 اخبار انگلیسی

23/ ‌10 مجله تئاتر

 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها