کد خبر: ۳۸۶۹۴۶

شنبه

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ 30/10

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

ستایش ـ شبکه 3 ـ (تکرار) 30/12

داستانی ـ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/19

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ 00/20

فیلم سینمایی در زمان صلح ـ شبکه 5 ـ ‌45/20

ارمغان تاریکی ـ شبکه 3 ـ 00/21

مرز جنون ـ شبکه 2 ـ 30/21

قفسی برای پرواز ـ شبکه 1 ـ 00/22

آخرین مهلت ـ شبکه 5 ـ 00/23

رودخانه برفی ـ‌ شبکه 1 ـ‌ 30/00

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

یکشنبه

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ (تکرار)30/10

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

مرز جنون ـ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

قفسی برای پرواز ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/16

گروه پلیس ـ شبکه 5 ـ 00/19

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ 00/20

کارگاه خصوصی ـ شبکه 5 ـ 45/20

ارمغان تاریکی ـ شبکه 3 ـ 00/21

ساختمان 85 ـ‌ شبکه 2 ـ‌30/21

ماموران آبی‌پوش ـ شبکه 1 ـ 00/22

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/23

سینما سینما ـ شبکه 4 ـ 20‌/‌23

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ‌40/00

رودخانه برفی ـ شبکه 1 ـ 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

دوشنبه

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/10

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

ساختمان 85 ـ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

فیلم سینمایی ـ شبکه 1 ـ ‌30/16

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/19

مختارنامه ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 40/19

ارمغان تاریکی ـ‌ شبکه 3 ـ‌00/21

گمشده ـ شبکه 1 ـ 00/22

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ـ شبکه 5 ـ 00/23

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ 40/00

رودخانه برفی ـ شبکه 1 ـ 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

سه‌شنبه

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

داستانی ـ‌ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

داستانی ـ‌ شبکه 3 ـ‌ (تکرار) 45/13

گمشده ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/16

عملیات ویژه نجات ـ شبکه 5 ـ 00/19

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ 00/20

گذرگاه بهمن ـ ‌شبکه 5 ـ 45/20

ارمغان تاریکی ـ شبکه 3 ـ‌00/21

گردان مجرمین ـ شبکه 2 ـ 30/21

پرستاران ـ شبکه 1 ـ 00/22

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/23

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ 40/00

رودخانه برفی ـ شبکه 1 ـ 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

چهارشنبه

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/10

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

گردان مجرمین ـ‌ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

پرستاران ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/16

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/19

فیلم سینمایی ـ شبکه 3 ‌ـ 15‌/‌19

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ 00/20

فیلم سینمایی دالتون‌ها ـ شبکه 5 ـ 45/20

ارمغان تاریکی ـ شبکه 3 ـ 00/21

فیلم سینمایی ـ شبکه 2 ـ 00/21

آسمان همیشه ابری نیست ـ شبکه 1 ـ 00/22

گروه پلیس ـ ‌شبکه 5 ـ 00/23

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ 40/00

رودخانه برفی ـ شبکه 1 ـ 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

پنجشنبه

تبریز در مه ـ شبکه 1ـ (تکرار) 30/10

خودرو تهران 11 ـ شبکه 5 ـ 30/12

حس مادری ـ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

گمشده ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/16

آخرین مهلت ـ شبکه 5 ـ 00/19

تبریز در مه‌ ـ شبکه1 ـ 00/20

ارمغان تاریکی ـ شبکه 3 ـ 00/21

حس مادری ـ شبکه 2 ـ 50/21

فیلم سینمایی ـ شبکه 1 ـ 00/22

فردا ـ شبکه 5 ـ 00/23

سینما 5 ـ شبکه 5 ـ (تکرار) 40/00

پاتوق ـ شبکه 1 ـ 00/5

جمعه

تبریز در مه ـ شبکه 1 ـ (تکرار) 30/10

داستانی ـ‌ شبکه 2 ـ (تکرار) 30/13

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ـ شبکه 5 ـ 00/19

ستایش ـ شبکه 3 ـ 30/20

سینما 4 ـ شبکه 4 ـ 45/20

زیتون سرخ ـ شبکه 2 ـ‌ 50/21

مختارنامه ـ شبکه 1 ـ 30/22

عملیات ویژه نجات ـ‌ شبکه 5 ـ (تکرار)00/23

فیلم سینمایی ـ‌ شبکه 2 ـ ‌45/23

خانه پدری ـ شبکه 5 ـ‌40/00

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها