از سال 75 تا 80 مردان 35 برابر زنان مدیر شده اند

هزار و186 مدیر زن در دستگاه های دولتی شاغل هستند ولی با وجود افزایش تعداد مدیران زن در5 سال گذشته نسبت مدیران زن به مرد کاهش یافته است مقایسه مدیران مرد و زن در سالهای 75 و80 نشان می دهد در این سالها تعداد مدیران مرد 35 برابر تعداد مدیران زن
کد خبر: ۱۲۹۰۳
افزایش داشته است یعنی در برابر16 هزار و812 مدیر مردی که در این دوره مشغول شده اند، تنها460 مدیر زن به کار گرفته شده اند. بر اساس پژوهش مرکز امور مشارکت زنان ، در حال حاضر از کل مدیران زن در دستگاه های دولتی مختلف 8 نفر آنها مدیر عالی 296 نفر مدیر میانی و883 نفر مدیر پایه محسوب می شوند. این گزارش حاکی است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با سیصدوچهار نفر مدیر زن در رده اول ، مجلس شورای اسلامی با2 نفر در رده آخر قرار دارد. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی با299 نفر، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با104 نفر و وزارت کشور با 77 نفر مدیر زن در رده های بعدی هستند تنها98/2 درصد از کل مدیران در دستگاه های دولتی از زنان هستند و 02/98 درصد را مردان تشکیل داده اند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها