تا پایان برنامه سوم توسعه : نرخ سود تسهیلات اعتباری بخشهای اقتصادی یکسان خواهد شد

حداقل نرخ سود تسهیلات اعتباری برای بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات تا پایان برنامه سوم توسعه یکسان خواهد شد دکتر احمد مجتهد رئیس موسسه تحقیقات پولی و بانکی با اعلام این مطلب افزود: دولت به عنوان سیاستگذار موظف است تا تفاوت اعتبارات بخشهای مختلف
کد خبر: ۸۷۴۱
را از طریق یارانه جبران کند که تحقق این برنامه در کنار اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و نیز کاهش اعتبارات تکلیفی ، موجبات پایین آمدن تدریجی نرخ تورم را فراهم می آورد دکتر مجتهد با تاکید بر نگران کننده بدون رشد نقدینگی در سال 80 )حدود29 درصد( افزود: بانک مرکزی با اجرای سیاست های کنترلی از طریق فروش اوراق مشارکت و کنترل مناسبت های اعتباری ، توانسته است جلوی افزایش قیمتها را با وجود رشد بالای نقدینگی بگیرد.وی در پایان به برگزاری دوازدهمین همایش سیاست های پولی و ارزی طی روزهای 30 و31 اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این همایش ، بررسی اثرات متقابل بخشهای اقتصادی و مالی بوده و اهمیت نهادها و ابزارهای پولی و مالی را در زمینه ارتقای رقابت و بهره وری در اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار می دهد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها