بخوانید و ببینید

شبکه چهار

روابط عمومی: 26215600
کد خبر: ۴۵۱۲۳۷

45‌‌‌/‌‌‌6 پنگان (تکرار)

00‌‌‌/‌‌‌7 طلوع

00‌‌/‌‌‌‌9 چهارسوق

45‌‌/‌‌‌‌‌9 مستند خارجی

05‌/‌10 مستند شهرستان

35‌/‌10 گزارش برتر

20‌‌/‌‌11همایش

15‌‌‌/‌‌12 اردی‌بهشت (زنده)

20‌‌‌‌/‌‌13 چهارسوی علم

20‌/‌‌14 سینما سینما (تکرار)

00‌‌/‌‌16 راز بقا

45‌‌/‌‌16 ادیسه کیهانی

45‌‌/‌‌17 پنگان

00‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌18 اخبار علمی ـ فرهنگی

20‌‌/‌‌‌‌18 کتاب چهار (زنده)

این برنامه رویکردی تخصصی به مقوله کتاب دارد و با مؤلفان، مترجمان، ناشران و سایر دست‌اندرکاران عرضه کتاب، گفت‌وگوهای فنی و تخصصی انجام می‌دهد.

10‌/‌‌‌19 سخنرانی

رحیم‌پور ازغدی

50‌/‌19 میان برنامه

00‌‌‌/‌‌‌20 اخبار

35‌/‌‌‌20 چهارسوی علم (دوبله)

20‌/‌‌21 مجلس و اقتصاد

45‌/‌‌‌21 نمای کوتاه

00‌/‌‌‌‌22 همگام با دایناسورها

55‌/‌22 منشور

00‌‌‌‌/‌‌‌‌23 اخبار انگلیسی

20‌‌/‌‌23 هزار و یک شب

45‌/‌24 منشور

معرفی جشنواره‌های مختلف هنری و هنرهایی که بینندگان گاهی اوقات حتی از وجود آنها بی‌خبر هستند، از اهداف این برنامه به شمار می‌آید.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها