روزهای صمیمانه

ازدواج یعنی کنار هم قرارگرفتن دو جنس مخالف با توانایی های شناختی ، صفات روانی ، شخصیتی متفاوت و سپس آغاز زندگی مشترک. ازدواج در همه فرهنگ ها و میان همه اقوامو مذاهب ، امری مقدس و زیباست
کد خبر: ۳۳۳۲۶
؛ اما همیشه عواملی با منشاء درونی و بیرونی هست که می تواند برای ادامه این راه سرنوشت ساز خطرآفرین و مشکل ساز باشد.
ارتباط ضعیف و کشمکش های مخرب بیشتر منجر به این خواهند شد که زن و شوهر برخلاف عشق و علاقه عمیقی که نسبت به هم دارند از زندگی خود آنچنان که می خواهند لذت نبرند؛ اما همیشه راهکارها و مهارت هایی هستند که می توانند اختلافات را کاهش دهند و زندگی مشترک را به سمت ارتباطی لذت بخش پیش ببرند.

1-مسوولیت پذیری فعالانه

وقتی در روابط میان فردی دچار مشکل می شوید باید به طور فعال مسوولیت یافتن راه حل آن را به عهده بگیرید.
یکی از راههای خوب برای مسوولیت پذیری فعال در یک رابطه ، درک همدلی و پی بردن به ارزش آن است.

2-بردباربودن

بپذیرید که هیچ انسانی کامل نیست و خود را از احساس گناه زیاد رها کنید.
بعضی چیزها ارزشی ندارند که به خاطرشان ناراحت شوید. واضح است که اگر شما بتوانید بردبار باشید روابط شما با دیگران خیلی بهتر می شود.
چیزهایی که شما را آزرده و ناراحت می کند مانند باری روی شانه های شما هستند. زمانی که بتوانید بگویید خوب می توانم آن را بپذیرم و فراموش کنم ، احساس خودکارآمدی و کنترل خود را افزایش می دهید.

3-تعادل میان مثبت هاو منفی ها یادآوری اعمال خوب

نزدیکان بیشتر باعث می شود کارهای نه چندان خوب آنها را تحمل کنید؛ البته این کار زمانی آسان تر خواهد بود که همه ما افرادی کاملا منطقی و عینی باشیم.
ایجاد تعادل میان اعمال مثبت و منفی یعنی شما باید به تلاشهای نزدیکان خود برای انجام کارهای خوب ارج نهید، چرا که به طور معمول افراد نسبت به اعمال منفی نزدیکان خود واکنش نشان می دهند و اعمال مثبت آنها را نادیده می گیرند.
زوجهای ناسازگار رفتار منفی همسران خود را به انگیزه های نامقبول و قصد بد آنها نسبت می دهند، ولی زوجهای سازگار در قضاوت نسبت به همسران خود منصف هستند و قادرند به اعمال و نکات مثبت همسران خود ارج نهند و از آنها قدردانی کنند، ولی زوجهای ناسازگار به علت آن که نمی توانند اعمال مثبت همسران خود را ناشی از قصد خوب آنها بدانند، از درک کامل این گونه رفتارهای مثبت در رابطه خود عاجزند؛ بنابراین بهتر است بیشتر منطقی و عینی باشید و به نفعتان است که انتظارات خود را دوباره ارزیابی کنید، نیازهای خود را بشناسید و معین کنید که در رابطه نزدیک چه چیزی برای شما مقبول و چه چیزی نامقبول است.

4-آموختن گوش کردن

بیشتر ما آنچنان درگیر افکار و احساسات خود هستیم که واقعا به چیزهایی که دیگران می گویند گوش نمی دهیم.
مکالمه زیر را ملاحظه کنید:
مریم: تعطیلات چطور بود؛
مونا:خوب بود.
مریم: تعطیلات من نیز خوب بود ما به شمال رفتیم و...
کاملا واضح است که مریم ترجیح می دهد بیشتر درباره خودش صحبت کند تا به گفته های مونا گوش دهد.
حال مکالمه بالا را با این مکالمه مقایسه کنید:
مریم: تعطیلات چطور بود؛
مونا: خوب بود.
مریم: به نظرم جالب بوده ، لطفا برایم تعریف کن.
در اینجا مریم واقعا به حرف مونا گوش می دهد. مریم پاسخ دهنده (حساسی) است و علاقه خود را به طرف مقابل نشان می دهد.
بگذارید همسرتان مطلبی را بیان کند. پیش از این که پاسخ بدهید باید مفهوم این عبارت را تکرار کنید.
پس ، از همسرتان بخواهید تایید کند که آیا گفته او را درست فهمیده اید، در غیر این صورت آن را تصحیح کنید.
پس از این که به همسرتان نشان دادید که واقعا گفته او را درک کرده اید حالا نوبت شماست که چیزی بگویید.
سپس همسرتان مضمون گفته شما را تکرار می کند و از شما پسخوراند (فیدبک) می گیرد.

5-اقدامات مثبت:

وقتی رابطه ای به خطر می افتد هر دو طرف رابطه باید تصمیم بگیرند که آیا میل دارند برای بهبود بخشیدن به آن کاری بکنند.
کاری که زن و شوهر می توانند خودشان انجام دهند تمرینی موسوم به روزهای صمیمانه است که از سوی ریچارد استوارت (1980) مطرح شده است و اعمال سازنده و احساسات مثبت را برمی انگیزد.
زن و شوهر فهرستی از 20 عمل مثبت را که از همدیگر می پسندند، تهیه می کنند.
در تهیه این فهرست قواعد زیر باید رعایت شود:
الف -اعمال یا کنشها باید مثبت باشد، هر فرد از طرف مقابلش می خواهد کارهای مورد علاقه او را انجام دهد.
ب -اعمال باید مشخص باشد؛ به عنوان مثال به جای این که از همسرتان بخواهید بیشتر با عاطفه و مهربان باشد، به او بگویید «هر شب از من بپرس که روز را چگونه گذرانده ام یا در شستن ظرفها به من کمک کن.»
ج -اعمال باید کارهای کوچکی باشند که بتوان هر روز آنها را انجام داد.
د -اعمال و کنشها نباید شامل کارهایی باشد که همسرتان نسبت به آن حساس است یا مربوط به اختلاف و تعارض باشد که بتازگی باهم داشته اید.
وقتی این فهرست تهیه شد، زن و شوهر هر دو قراردادی می بندند و موافقت می کنند که هر روز دست کم 5 مورد از رفتارهای فهرست شده را انجام دهند.
هر دوی آنها باید گزارش روزانه ای تهیه کنند و در آن ، رفتارهای مثبت یکدیگر را ثبت کنند.
این گزارش به آنها کمک می کند تا پیشرفت های همدیگر را مورد بازنگری قرار دهند و تلاشهای یکدیگر را تقویت کنند.

6-ارتباط و مذاکره:

شرط اصلی یک گفتگوی سازنده این است که مسوولیت حل تعارض با افراد نزدیک خود را به عهده بگیرید.
بعلاوه اگر می خواهید نزدیکانتان تغییر کنند شما نیز باید متقابلا تغییر کنید.
مذاکره میان افراد نزدیک ، نوعی تشریک مساعی است که در آن ، هر دو طرف واقعیت های زندگی را پذیرفته اند که ما نمی توانیم هر کاری را به روش خود انجام دهیم و یافتن شریک و همسری صد در صد کامل غیرممکن است.
مذاکره و گفتگو میان افراد دارای رابطه نزدیک ، باید به این منظور باشد که هر دو طرف سود ببرند. می توان این کار را با تهیه قراردادی که دارای 3ستون است ، انجام داد؛ سود من ، سود شما، سود ما، بهتر است هر دو طرف برای نشان دادن تعهد خود برای عمل به موافقت نامه این قرارداد را امضا کنند.
یک راه حل دیگر در ارتباط و مذاکره این است که نارضایتی خود را بیان کنید و با هم راه حلی بیابید. در همین جاست که مهارت جرات ورزی می تواند بسیار سودمند باشد که به معنای صریح و روراست بودن است. نه پرخاشگری.
قواعد زیر به شما کمک می کند در روابط با دیگران بسیار صریح و روراست باشید؛
اول: افکار و احساسات خود را با استفاده از ضمیر من بیان کنید.
این عبارات را مقایسه کنید
الف: من می خواهم در تمیز کردن خانه به من کمک کنی.
ب: تو در خانه اصلا دست به کاری نمی زنی.
در عبارت الف گوینده احساسات خود را بیان می کند و دقیقا چیزی را که می خواهد می گوید و عباراتی که با ضمیر من شروع می شود در واقع عواطف و عقل مخاطب را تحریک می کند.
در عبارت ب گوینده غیرمستقیم صحبت می کند و واضح نیست که واقعا چه چیزی می خواهد و عباراتی که با شما شروع می شود با واسطه هستند و نوعی گریز از مسوولیت پذیری محسوب می شوند که در واقع خشم طرف مقابل را تحریک می کند.
دوم: درباره ویژگی فرد دیگری ، کلی گویی نکنید
مثال: شما بی ملاحظه هستید و... در عوض بر اعمال و رفتارهای خاصی متمرکز می شوید.
مثال: می خواهم در کارهای خانه کمکم کنید.
سوم: از مطلق جلوه دادن امور با استفاده از کلماتی مانند هرگز و همیشه بپرهیزید.
مثال: تو همیشه نامرتب هستی. تو هرگز کمک نمی کنی.
در مقابل سعی کنید یک نگرش مثبت ایجاد کنید.
مثال: گاهی اوقات مرتب هستی ، اما دلم می خواهد بیشتر از این مرتب و منظم باشی.
چهارم: استفاده از زمان مناسب ؛ سعی کنید بی درنگ نسبت به رفتار شخص واکنش نشان دهید و اگر فرصت پاسخ فوری را از دست دادید صبر کنید در فرصت مناسب ، واکنش مثبت یا منفی خود را نشان دهید.
پنجم: سعی کنید سازنده و راهگشا باشید. وقتی می گویید از بعضی چیزها خوشتان نمی آید این را هم بگویید که از چه چیزهایی خوشتان می آید.

7-اجتناب از تفکر منفی

یکی از علل سرزنش کردن و داشتن تفکر منفی ، فرار از مسوولیت پذیری از طریق سرزنش همسر یا شریک زندگی خود است.
افرادی که روابط ناخوشایند دارند، احساس می کنند همسرشان بیشتر از آنها مسوول مشکلاتشان است. افرادی که رابطه خوشایندی ندارند به طور معمول این گونه با خود حرف می زنند؛ اگر واقعا همسرم نگران من باشد این طور عمل نمی کند.
قصد دارم با همسرم مقابله به مثل کنم و به رفتار نامطلوبش پاسخ بدهم. افرادی که رابطه خوبی با هم دارند، احساسات خود را این گونه بیان می کنند:
اگر می خواهم همسرم به شیوه متفاوتی به من پاسخ دهد باید خودم شروع کنم. باید به همسرم بگویم که از دستش عصبانیم ، اما ناراحت کردن او کمکی به رابطه ما نمی کند.
سرزنش کردن و تفکر منفی باعث می شود با همسر خود به شیوه منفی رفتار کنید. به جای تفکر منفی می توانید تفکر و نگرش مثبت نسبت به همسر خود داشته باشید و ابراز محبت کنید.

اصغر پورصالحی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها