پاسخ رئیس هیات تحقیق و تفحص از صداوسیما به دادسرای تهران

ولی الله شجاع پوریان درباره پرونده تحقیق و تفحص از صداوسظیما به دادسرای عمومی و انقلاب تهران پاسخ داد.
کد خبر: ۳۲۷۰۹
به گزارش خبرگزاری فارس ، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صداوسیما نوشته است : در پاسخ به مطالب مندرج در برخی روزنامه ها به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران که در آن تصریح شده «متهم نمودن قوه قضاییه به وقت کشی درخصوص پرونده سازمان صداوسیما» کذب است ، لذا به منظور بیان واقعیت و با استناد به عین مفاد مکاتبات فیمابین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ، مواردی را به اطلاع می رساند. شجاع پوریان ، انگیزه مذاکرات به عمل آمده را جلوگیری از تاخیر رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما برشمرد و به ارسال مدارک و مستندات گزارش تحقیق و تفحص برای بازپرس شعبه اول اشاره کرد و درباره عدم شرکت در جلسه مقدماتی کارشناسی به دعوت بازپرسی شعبه اول آن دادسرا ، چنین پاسخ داد: اینجانب مخیر بوده ام شخصا در جلسه شرکت یا با اعزام نماینده اقدام کنم و از آنجا که در تاریخ 5/7/82 مصادف با پایان تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی و مراجعت اینجانب از حوزه انتخابیه ، از موضوع مطلع شدم ، اما امکان هرگونه اقدامی به لحاظ فوت زمان سلب شده بود، لذا مراتب به بازپرس محترم شعبه مذکور اعلام شد. وی در بخش دیگر نامه خود به ارسال درخواست 167 نفر از نمایندگان مجلس از کروبی برای رئیس قوه قضاییه به منظور رعایت موازین قانونی نسبت به تحقیق و تفحص استناد کرد و نامه خود را این گونه پایان داد: با سپری شدن بیش از 6ماه از ارسال پرونده ، نظر به این که در جوابیه دادسرای مذکور با طرح ایراد به هیات تحقیق و تفحص ادعا شده «تحقیق و تفحص را ماهها طول داده اند» و «گزارشی که تهیه آن 6ماه به طول انجامیده» اظهارات رئیس هیات تحقیق و تفحص را «متهم کردن قوه قضاییه به وقت کشی» تلقی کرده ، این گونه اظهارات را مغایر جایگاه قوه قضاییه می داند و بار دیگر درخواست می نماید با توجه به ضرورت های قانونی در رسیدگی به گزارش از هرگونه تقویت وقت و تاخیر خودداری و با عنایت به ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدوا نسبت به عدم همکاری سازمان صداوسیما، برخورد قانونی به عمل آید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها