شتاب در خصوصی سازی زیان آور است

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : رانت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد با این تفاوت که در کشورهای پیشرفته ، دولت با در اختیار گرفتن رانت
کد خبر: ۲۱۵۴۷
و توزیع بهینه و عادلانه آن ، افزایش رفاه عمومی و اجتماعی را منجر می شود ؛ در حالی که این رانت در کشورهای در حال توسعه در دست افراد معدودی قرار می گیرد. به گزارش ایرنا، دکتر حمیدرضا برادران شرکا همچنین افزود: نباید فریفته لفظ خصوصی سازی شد؛ زیرا خصوصی سازی شتابزده و بی برنامه ، به مراتب آثار منفی بیشتری از دولتی بودن برای اقتصاد، به همراه می آورد. وی گفت : اگرچه حضور بخش خصوصی می تواند مدیریت کشور را به سوی کارآمدی بیشتر هدایت کند، اما با توجه به ساختار اقتصادی فعلی ایران هنوز بستر و قانونمندی لازم برای خصوصی سازی فراهم نشده است . به گفته وی ، بخشهای دولتی و خصوصی را نباید رقیب یکدیگر دانست ، بلکه بخش دولتی را با بخش دولتی سایر کشورها و بخش خصوصی را نیز با بخش خصوصی آنها مقایسه کرد که می توانند در جهت بهبود کارایی فعالیت های اقتصادی حرکت کنند. برادران شرکا گفت : با توجه به مسوولیت دولت برای حفظ دارایی های مردم ، کوچک سازی دولت و واگذاری دارایی های دولتی به بخش خصوصی باید بتدریج و طی برنامه ریزی 5تا 10ساله صورت گیرد. وی افزود: در چهارمین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، واقعی کردن نقش دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و سعی می شود با تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت ، برای حضور بخش خصوصی انگیزه بیشتری ایجاد شود. معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علت نمود نیافتن کاهش شاخصهای اقتصادی در زندگی روزمره را وجود رانت در اقتصاد کشور دانست . وی ساختار اقتصادی ایران را اقتصاد دولتی وابسته به درآمد نفت ذکر کرد و افزود: اقتصاد دولتی وابسته به درآمد نفت با دولت نفتی متمایز است و برای رسیدن به توزیع عادلانه قیمتها باید نفت را وارد اقتصاد کشور کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها