صف آرایی شورای امنیت در قبال بحران عراق

نمایندگان امریکا و انگلیس در شورای امنیت از یک سو و نمایندگان فرانسه ، آلمان و روسیه از سوی دیگر، صبح دیروز پیش نویس قطعنامه پیشنهادی را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توزیع کردند تا بدین ترتیب ، آنان را به جانبداری از خود و جلوگیری از کشیده شدن به نفع مواضع رقیب تشویق کنند.
کد خبر: ۲۱۰۵۴
در قطعنامه پیشنهادی امریکا و انگلیس ، اساسا از آغاز جنگ و لشکرکشی صحبت نشده و درخواستی نیز برای ضربه زدن عراق به عمل نیامده است . در این پیش نویس ، فقط به یک بند از قطعنامه 1441شورای امنیت استناد شده است که عراق را در صورت تسلیم نشدن به بازرسان بین المللی ، تهدید به «عواقب جدی» Sever Consequences کرده است . مضمون این برداشت ، بدین معنی است که از نظر امریکا و انگلیس ، وقت آن فرارسیده است که «عواقب جدی» به فعلیت درآیند، زیرا از دیدگاه آنان ، عراق تسلیم بازرسان نشده است . از سوی دیگر، در پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه ، روسیه و آلمان درباره ضرورت تشدید فرآیند بازرسی و افزایش تعداد بازرسان و استفاده از وسایل پیشرفته تر برای بازرسی ، تاکید شده است و به جنگ ، به عنوان آخرین چاره نگاه شده است . حال ، در مقابل این 2پیش نویس پیشنهادی ، 15عضو دایمی و غیردایمی سازمان ملل باید تصمیم گیری کنند که احتمالا این امر 2هفته به طول خواهد انجامید. از میان اعضای دایمی ، امریکا و انگلیس و از میان اعضای غیردایمی ، اسپانیا و بلغارستان به پیش نویس نخست (پیش نویس پیشنهادی امریکا و انگلیس) رای مثبت خواهند داد و از طرفی ، تا به حال مشخص شده است کشورهای چین ، فرانسه ، روسیه ،به عنوان اعضای دایمی و کشورهای آلمان ، سوریه ، چین ، شیلی ، پاکستان ، مکزیک ، کامرون و گینه به عنوان اعضای غیردایمی ، از پیش نویس دوم حمایت کردند. امریکایی ها در 2هفته گذشته ، چند مقام ارشد خود را به کشورهای عضو غیردایمی مانند کامرون ، شیلی ، گینه و... اعزام کردند، تا موافقت آنان را به قطعنامه خود جلب کنند. پاول نیز در پکن می کوشد نظر چینی ها را جلب کند. مساله مهم که موجب شکست تلاش واشنگتن خواهد شد، موضع فرانسه است که صریحا اعلام کرده است در صورت تصویب قطعنامه ، آن را وتو خواهد کرد. امریکایی ها، البته از زبان تهدید، برای پیشبرد خواسته خود استفاده کردند و به اعضای غیردایمی صریحا اعلام کردند اگر به قطعنامه پیشنهادی رای منفی دهند، باید هزینه های آن را نیز پرداخت کنند و بعلاوه گفتند در صورت اعمال حق وتو از سوی فرانسه ، به صورت یکجانبه به عراق حمله خواهند برد. با این حال ، باید در نظر گرفت ، احتمالات مربوط به حمله یکجانبه امریکا به عراق اندک است ، زیرا به آنان نه مشروعیت خواهد بخشید و نه منابع مالی مورد نیاز را برای تامین و پوشش هزینه های فوق العاده گزاف جنگ در اختیار آنان قرار خواهد داد.

یوسف غروی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها