شورای گسترش شهر تهران فعال شود

جمعی از متخصصان و صاحب نظران امور ساخت و ساز در کشور، در بیانیه پایانی اولین همایش ساخت و ساز در پایتخت ، خواستار فعال شدن «شورای گسترش شهر تهران» شدند.
کد خبر: ۲۰۸۰۵
به گزارش روابط عمومی این همایش ، در بخشی از این بیانیه آمده است : با گذشت حدود چهار دهه از شکل گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری در ایران ، برداشت و به کارگیری نادرست اصول ، معیارها، شاخصها و ابزار توسعه شهری منجر به مسائل پیچیده فضایی کالبدی شده ، برای حل این مشکل ضروری است ، شورای گسترش شهر تهران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود. این بیانیه با اشاره به این که پدیده فروش تراکم که در ایران طی سالهای اخیر، عمدتا با انگیزه اقتصادی و بدون ارزیابی آثار کالبدی ، زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ظهور پیدا کرده است ، با اصول و معیارهای شهرسازی سازگاری ندارد ، می افزاید: ضروری است ، در تعیین تراکم ساختمانی ، مجموعه ای از این عوامل مورد توجه قرار گیرد. در بخش دیگری از این بیانیه بااشاره به این که مدیریت بحران ، اقدامی تابع برنامه ریزی بحران است ، آمده است : مدیریت بحران نباید به وظیفه اختصاصی یک دستگاه تبدیل شود، بلکه باید با طراحی راهبردی ، با فعالیت های تمام دستگاه های مرتبط با برنامه ریزی ، هماهنگ شود. این بیانیه تصریح می کند: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، آموزش مهندسان ، دست اندرکاران ساخت و ساز؛ تبیین استانداردهای مهارت فنی ، کنترل کیفیت طراحی و ساخت و ساز و نیز استفاده از مجریان ذی صلاح در اجرای طرحها ضروری است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها