بیمه های خصوصی به طرحهای تامین مسکن رونق می دهند

وزیر مسکن و شهرسازی گفت : هرچند بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه و بانکداری فراهم شده ، اما شرایط برای فعالیت بانکداری خصوصی هنوز مطلوب و ایده آل نیست .
کد خبر: ۲۰۷۴۷
به گزارش ایرنا،علی عبدالعلی زاده همچنین گفت : دولت باید مقدمات گسترش فعالیت بخش خصوصی در این بخشها را بیش از پیش فراهم کند. وی ، وزارت مسکن را بهترین و مهمترین مشتری این 2مجموعه دانست و افزود: باتوجه به این که بانکها و بیمه های دولتی ، تمایلی به همکاری با بخش مسکن ندارند، بانکها و بیمه های بخش خصوصی می توانند وزارت مسکن را در اجرای طرحهای انبوه سازان و همه خریداران مسکن یاری کنند. وی با بیان آن که حداقل 5نوع بیمه می توانند بخش مسکن را یاری کنند، اضافه کرد: باتوجه به آن که وزارت مسکن و شهرسازی باید تا سال 83حداقل 250هزار واحد مسکونی در سال بسازد، بیمه بخش خصوصی می تواند حداقل با آنها 3نوع قرارداد بیمه منعقد کند. وزیر مسکن و شهرسازی ، صدور خدمات فنی و مهندسی را ضروری دانست و گفت : هرچند مسوولیت این بخش به عهده این وزارتخانه است ، اما به دلیل نداشتن بیمه های قوی حمایتی ، صدور خدمات فنی و مهندسی ناموفق بوده است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها