افزایش تولید محصولات کشاورزی به بیش از 100 میلیون تن

بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید محصولات کشاورزی از 86 میلیون و 494 هزار تن ابتدای فعالیت دولت نهم به 100 میلیون و 604 هزار تن در سالجاری افزایش یافت. به گزارش مهر، گزارش وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد: عملکرد بخش کشاورزی از محل تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده بیش از 376 هزار طرح به بانکها معرفی شده که 237 هزار طرح از سوی سیستم بانکی مورد تائید قرار گرفته و 170 هزار طرح کشاورزی نیز با بانکهای عامل عقد قرار داد شده است.
کد خبر: ۱۶۲۷۴۴

 

میزان تسهیلات پرداختی به طرحهای اقتصادی کشاورزی در حال حاضر بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال است، ضمن اینکه 120 هزار طرح در سالجاری در بخش کشاورزی به بهره برداری رسیده که این طرحها با ایجاد 161 هزار شغل جدید و 83 هزار تثبیت شغل همراه بوده است.

رشد 5.2 درصدی محصولات کشاورزی

گزارش وزارت جهاد کشاورزی می افزاید: میزان تولید محصولات کشاورزی درآغاز فعالیت دولت نهم  بالغ بر86 میلیون و 494 هزار تن بوده که با رشد 9.9 درصدی هم اکنون به رقم 100 میلیون و 604 هزار تن افزایش یافته است.

میزان تولیدات محصولات کشاورزی از سال 83 تا کنون به طور متوسط سالانه 5.2 درصد رشد یافته است در حالیکه میزان کل تولیدات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از شروع فعالیت دولت نهم سالانه به طور متوسط 4.6 درصد رشد داشته است.

رشد 4.4 درصدی محصولات زراعی

همچنین در سالجاری بالغ بر 72 میلیون و 789 هزار تن محصولات زراعی در بخش کشاورزی به تولید رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تولید معادل 71 میلیون و 260 هزار تن بوده با رشد یک میلیون و 529 هزار تنی همراه است.

میزان تولید محصولات زراعی در زمان روی کار آمدن دولت نهم برابر 64 میلیون و 36 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه فعلی سالانه به طور متوسط 4.4 درصد رشد یافته است. ضمن اینکه مقدار تولید این محصولات از ابتدای انقلاس اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم سالانه متوسط 4.5 درصد رشد داشته است.

رشد 8 درصدی محصولات باغی

در همین حال، میزان تولید محصولات باغی در سالجاری به 16 میلیون و 500 هزارتن بالغ شده است که نسبت به مدت مشابه سال 83 از رشد 8 درصدی برخوردارشده است.

میزان تولید محصولات باغی دراوایل فعالیت دولت نهم در سال 83 معادل 13 میلیون و 109 هزار تن بوده ضمن اینکه در سال گذشته تولید این محصولات در بخش کشاورزی بالغ بر15 میلیون و 545 هزار تن گزارش شده و میزان تولید اینگونه محصولات در ابتدای سال 57 تا زمان روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 6 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 6.4 درصدی محصولات دامی

در سالجاری تولید محصولات دامی بالغ بر 10 میلیون و 686 هزار تن است که این رقم نسبت به سال 83 همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم حاکی از رشد 6.4 درصدی است.

میزان تولید این محصولات در سال گذشته معادل 10 میلیون و 576 هزار تن و در سال 83 معادل 8 میلیون و 875 هزار تن اعلام شده، همچنین مقدار تولید محصولات دامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از فعالیت دولت نهم بطور متوسط سالانه بالغ بر 3.7 درصد رشد داشته است.

رشد 9.9 درصدی تولید آبزیان

میزان تولید محصولات شیلات و آبزیان در حال حاضر 629 هزار تن گزارش شده که این میزان در سال گذشته معادل 557 هزار تن بوده ضمن اینکه تولیدات از سال 83 تا سالجاری بطور متوسط سالانه 9.9 درصد رشد را محقق کرده است.

میزان تولید این محصولات درآغاز فعالیت دولت نهم بالغ بر 474.5 هزار تن بودهکه با رشد 9.9 درصدی هم اکنون به رقم فعلی 629 هزار تن افزایش یافته است همچنین میزان تولید در این بخش از ابتدای سال 57 تا 83 بطور متوسط سالانه 8.7 درصد رشد را نشان می دهد.
 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها