آنچه باید درباره قوانین طلاق بدانید

راه های قانونی جدایی

روز به روز ازدواج های غمبار بیشتری به طلاق ختم می شوند. افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق امروزه قبح اجتماعی طلاق را از بین برده است . طلاق شعله محبت را خاموش ، عشق ها را به کینه و دشمنی بدل و ضعف های یکدیگر را در برابر چشم هم بزرگ می کند. حتی سبب می شود آنان فقط نقاط منفی یکدیگر را ببینند. هر کدام سعی دارد دیگری را متهم کند و زمینه را برای سقوط او فراهم آورد. زن مهربان یکباره لجباز می شود و مرد با عظمت و وقار یکباره عیب جو می شود و این همه برای پاره کردن رشته الفت هاست .
کد خبر: ۱۶۱۹۴۱

 طلاق ، کیان خانواده را که قدیمی ترین و کهن ترین هسته طبیعی است ، متلاشی می کند. در واقع خانواده حکم سلول را در ساختمان اندام موجودات دارد. خانواده کانون حفاظت خانوادگی و اجتماعی است که بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان درباره آن سخن گفته اند. حاصل جمع پدید آمده از اخلاق ، خانواده هایی است که آن جامعه از آنها تشکیل یافته است .

مواد قانونی طلاق

برای اجرا شدن طلاق ، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است ؛ ضمن این که دادگاه پس از بررسی موضوع ، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران به صدور حکم مبادرت می کند.

ماده 1133می گوید: مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده 1134: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل صورت گیرد.

ماده 1136: طلاق دهنده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد.

ماده 1138: ممکن است صیغه طلاق به وسیله وکیل اجرا شود.

ماده 1139: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده 1142: طلاق بر 2 قسم است: بائن و رجعی.

در رجعی مرد می تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه جدا نیست ؛ اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

ماده 1145: طلاق بائن در موارد زیر است:

1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود. 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد. 4- سومین طلاق که پس از 3 وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده 1146: منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زاید بر میزان مهر باشد.زن پس از طلاق باید عده نگاه دارد. (عده مدتی است که زن در آن مدت نمی تواند ازدواج کند.)

مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند:

1- در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت. 2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا. 3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقودالاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد. 4- درخواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ، به موجب ماده یادشده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.

میترا پازکی زاده

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها