ایسنا: رییسجمهور با ارایه پیشنهادی در خصوص برگزاری رفراندوم در زمینه مساله فلسطین در اروپا گفت: مردم اروپا با نظر ملت ایران در خصوص مساله فلسطین
کد خبر: ۱۴۵۶۶۹
و محکوم بودن اقدامات صهیونیستها موافق هستند.
دکتر محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در دو مصاحبه جداگانه با شبکه های 3 و 4 تلویزیون انگلیس که به طور زنده پخش شد، همچنین تبلیغات آمریکا و انگلیس را مبنی بر دخالت ایران در عراق ادعایی بی اساس دانست و تصریح کرد: لندن و واشنگتن به تجاوز علیه ملت عراق متهم هستند و اگر بخواهند شکستهای خود در عراق را به حساب دیگران بگذارند، باز هم شکست میخورند.
وی افزود: خوشبختانه امروز دولت انگلیس شرایط را زودتر درک کرده و خارج شدن از بصره اقدامی مثبت از سوی دولت انگلیس تلقی میشود.
وی با بیان اینکه دو ملت ایران و عراق دارای سابقه تمدنی و فرهنگ مشترک و دوستی ، مودت و حتی خویشاوندی هستند ، گفت: ملت و دولت ایران بیشترین صدمات را از ناامنی در عراق متحمل میشوند و به همین دلیل همواره خواهان امنیت در عراق هستیم.
احمدینژاد تاکید کرد: مردم عراق ملتی بزرگ، متمدن، شجاع، منسجم و ضد اشغالگر هستند و برای دفاع از خود به ایران نیاز ندارند.
رییسجمهور با اشاره به روابط بسیار خوب ایران با همه گروهها و اقشار عراقی از جمله کردها، سنیها و شیعیان گفت: مشکل آمریکا و انگلیس در عراق نداشتن رابطه خوب با گروههای عراقی است، زیرا مهمان ناخوانده هستند.
وی با بیان اینکه " جمهوری اسلامی ایران همواره آماده کمک به حل مشکلات عراق است" تاکید کرد: بهترین راه حل برای خروج اشغالگران از بن بست در عراق، خروج از این کشور است.
وی افزود: ایران در صورت درخواست عراق آماده مذاکره در خصوص مسایل این کشور با آمریکاست.
احمدینژاد در ادامه این گفتوگو در پاسخ به سوالی درباره پرونده هستهیی ایران تصریح کرد : موضوع هستهیی ایران بسیار روشن است و ما به عنوان عضو، طبق مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمل کردهایم اما از حقوق خود در قالب آژانس بهرهمند نبودهایم.
رییس شورای عالی امنیت ملی گفت: علت سیاسی شدن مساله هستهیی ایران دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر مبانی اعتقادی با بمب اتمی مخالف است ، خاطرنشان کرد: معتقدیم امروز بمب هستهیی و سلاحهای کشتار جمعی از نظر سیاسی کاربردی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی گفت: همه فعالیتهای ایران در زمینه دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهیی زیر نظر آژانس است اما کدام کشور همه این اقدامات را کرده است.
احمدینژاد در ادامه با بیان اینکه " جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را اشغالگر و نامشروع میداند" تصریح کرد: ما برای رژیم صهیونیستی راه حل انسانی داریم و آن برگزاری رفراندوم همگانی برای همه فلسطینیان است.
رییسجمهور با بیان اینکه " اتحاد جماهیر شوروی نیز محو شد اما این امر بدون جنگ بود" یادآور شد: رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که فلسفه وجودی ندارد، اشغالگر است. این رژیم ظلم و کشتار میکند، دارای فرهنگ و تمدن نیست و فقط به قدرت نظامی متکی است و بر این اساس ادامه حیات نخواهد داد.
وی با اشاره به سوالهای مطرح شده از سوی وی به عنوان یک استاد دانشگاه در زمینه هولوکاست، گفت: به جای آنکه به سوالات مطرح شده، پاسخ داده شود، علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کردند اما اگر هولوکاست واقعیت تاریخی است، باید اجازه داد که درباره آن تحقیق شود.
وی با بیان اینکه " ممکن است با انجام تحقیقات، مسایل جدیدی در زمینه هولوکاست روشن شود" تاکید کرد: اجازه ندادن برای تحقیق در زمینه هولوکاست، مشکوک است.
رییسجمهور همچنین محل اتفاق هولوکاست را دومین سوال در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد : اگر هولوکاست در مکانی غیر از سرزمین فلسطین اتفاق افتاده، مردم فلسطین که گناهی ندارند؛ پس چرا باید آواره و کشته شده و چرا باید سرزمین آنها اشغال شود؛
احمدینژاد تصریح کرد: در صورتی که درباره مساله فلسطین در اروپا رفراندوم شود، مشخص خواهد شد که مردم اروپا با نظر ملت ایران در این خصوص موافق هستند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری سازمانهای بینالمللی این رفراندوم را برگزار کند.
وی با بیان اینکه " برخی سیاستمداران آمریکایی در هر جا که با عقل محکوم میشوند ، جنگطلبی میکنند" تصریح کرد: با این منطق نمیتوان دنیا را اداره کرد، زیرا منطقی شکست خورده است و به همین دلیل امکان حمله به ایران منتفی است.
رییسجمهور در پاسخ به پرسشی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردیم که گذشته را فراموش کرده و آماده برقراری رابطه دوستانه با همه کشورها از جمله اروپایی ها هستیم اما تحمیل را نمی پذیریم.
احمدینژاد با اشاره به اینکه " ما همانگونه که از کشته شدن عراقیها ناراحت میشویم، از کشته شدن سربازان انگلیسی در عراق هم متاثر میگردیم" تاکید کرد: معتقدیم میتواند اشغالگری و کشتار نباشد و به جای آن دوستی و صلح برقرار باشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها