ایرنا: رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت : سیاست کلی دولت این است که اجرای پروژههای عمرانی و ملی نباید به گونهای باشد که به میراث فرهنگی کشور لطمه بزند.
کد خبر: ۱۴۵۰۶۰

اسفندیار رحیم مشایی افزود: این آثار تاریخی فقط مربوط به یک استان و یا یک منطقه نیست و میراث گرانبهایی است که به تمام ایرانیان و حتی مردم جهان اختصاص دارد.
وی درپاسخ بهپرسش یکی ازخبرنگاران درباره تاثیر اجرای خط آهن شیراز - اصفهان بر مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم گفت: ما با اصل عبور راهآهن از این منطقه مخالف نیستیم اما چون قصد ثبت این مجموعهها را در فهرست آثار جهانی داریم ، موظفیم تا همه جوانب را رعایت کنیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان کرد: وزارت راه و ترابری هم برای اجرای این پروژه بر اساس ضوابط اعلام آمادگی کرده که با همکاری مجری پروژه و تکمیل مستندات تا حدی که لازم شود ، راه آهن را با فاصله از این مجموعهها عبور خواهند داد.
مشایی در خصوص وضعیت آثار تاریخی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است اظهار داشت: دراین مورد چندین پرونده تشکیل شدهکهیکیازآنهامربوط به حراج سر سرباز هخامنشی در یکی از حراجیهای لندن است.
وی گفت: حکم صادره مبنی برسلب مالکیت از دولت ایران براساس قوانین حقوقی فرانسه صادر شده و بر اساس این قانون چنانچه در مورد یک شی تاریخی که از زمان خروج آن از کشور بیش از سی سال گذشته باشد و در این مدت اقامه دعوی نشده باشد ، پس از آن هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دولت ایران بایستی خود نسبت به خرید این اشیا اقدام میکرد گفت: خرید این اشیا ، خروج غیرقانونی آن راتوجیه میکند و این به این معناست که ما خودمان بازاری ایجاد کردهایم تا این اشیا به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود.
معاون رییس جمهوری در مورد پرونده الواح هخامنشی گفت: حکم صادره در مورد الواح هخامنشی که توسط دادگاه فدرال آمریکا توقیف شده ، حتی مورد اعتراض دادگاه شیکاگو قرار گرفته و در این خصوص مرکز حقوقی ریاست جمهوری دادگاه فدرال آمریکا را فاقد صلاحیت رسیدگی دانسته که دراین مورد دادگستری آمریکا نیز این مورد را تایید کرده است و کماکان جریان رسیدگی بهآن ادامه دارد.
این مقام مسوول در مورد اشکالات موجود در پیگیری حقوقی پروندههای خروج غیرقانونی آثار تاریخی افزود: اشیای تاریخی متعلق به میراث فرهنگی ، اصولا غیرقابل خرید و فروش هستند اما اشکال اینجاست که محاکم حقوقی در هرکشوری بر اساس قوانین آن کشور حکم میدهد که ممکن است با قوانین رایج کشور ما در تعارض باشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها