ایرنا: عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران ضمن ارایه کارنامه اقدامات گسترده این وزارتخانه در جهت رفع محرومیت از جامعه، اصرار و پیگیری برخی افراد و رسانهها را درباره اعلام خط فقر تامل برانگیز دانست.
کد خبر: ۱۴۳۸۵۶

مصری برنامههای خدمات بیمهای برای رانندگان ، خادمان مساجد ، افزایش حداقل حقوق و اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان ، بیمه مکمل درمان برای معلولان، توزیع سهام عدالت ، کمک به ساماندهی و درمان معتادان و کودکان خیابانی، را از جمله سیاستهای حمایتی و امدادی این وزارتخانه بیان کرد که امسال نیز با قدرت و قوت و جدیت پیگیری خواهد شد.
مصری در ادامه به خط فقر اشاره کرد و این سوال را از منتقدان مطرح کرد که اعلام خط فقر چه مشکلی را از مردم حل میکند یا برای اجرای کدام یک از قوانین جاری کشور نیازمند اعلام خط فقر هستیم؛
وی افزود: به عنوان فردی که مدتی در حوزه قانونگذاری کار کردهام میگویم انجام هیچ قانونی منوط به اعلام خط فقر نیست، اما این همه اصرار و پیگیری برخی افراد و رسانهها درباره خط فقر جای تامل دارد.
مصری تاکید کرد : وزارت رفاه مطالعه درباره خط فقر را در دستور کار خود دارد و نتایج آن را در اختیار برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور قرار خواهد داد.
وزارتخانه نوپای رفاه و تامین اجتماعی با سه محور اصلی ارایه خدمات حمایتی و امدادی، خدمات بیمهای و توانبخشی با اهدافی همچون همپوشانیها، بهینه کردن خدمات به مردم، هماهنگی در اجرای خدمات و کاهش هزینه شکل گرفت و از ابتدای تاسیس تاکنون با اقدامات مثبت خود در جهت رفع محرومیت از جامعه گام برداشته است.
عبدالرضا مصری که از آبان ماه سال گذشته عهدهدار مسئولیت وزارت رفاه شد، راهاندازی اورژانس اجتماعی در سراسر کشور و ایجاد خطوط تلفنی ، ساماندهی هزار کودک خیابانی، کمک به درمان هزار معتاد، کمک به درمان افراد دارای اختلال هویت جنسی، تجهیز مرکز بهامکانات الکترونیکی برای افراد نابینا، خرید دستگاه شنوایی سنجی، کمک به خانوادههای نیازمند آسیب دیده از ایدز برای هزار خانوار و خرید دستگاه برای سنجش بینایی کودکان زیر سه سال را در کارنامه خود دارد ، در عین حال تاکید میکندکه سیاستهای حمایتی و امدادی را امسال نیز با جدیت، قدرت و قوت پیگیری خواهد کرد.
مصری افزود: امسال براساس قانون بودجه سال ، ساخت هزار واحد مسکونی برای نیازمندان، زنان سرپرست خانوار و معلولان با کمک خیرین و کمک بلاعوض وزارت رفاه انجام میشود که کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی عهدهدار اجرای آن خواهند بود.
وی گفت :همچنین هزینه بیمه مکمل درمان برای هزار معلول تامین میشود و علاوه برسهمیه نهادهای حمایتی، برای تامین نیازهای هزار نوعروس با سرانه هزار تومان اعتبار لازم در اختیار نهادهای مذکور قرار میگیرد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برنامههای خدمات بیمهای امسال خاطر نشان کرد : امسال در نخستین گروه هدف عملیات اجرایی پوشش بیمه تامین اجتماعی همه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کشور با جمعیت یک میلیون و هزار نفر آغاز شده که برای این کار دولت میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
وی این بیمه را یکی از آرزوهای دیرینه و اقدامات مهم و اثرگذار در تامین امنیت روحی، روانی، و جسمی قشر زحمتکش راننده بیان کرد که با همکاری وزارتخانههای تعاون، راه و ترابری و کشور محقق شد.
وزیر رفاه ایجاد بیمه تامین اجتماعی برای حدود هزار تن از خادمان مساجد کشور را که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، یکی دیگر از اقدامات ارزشمند و موثر بخش بیمهگری کشور اعلام کرد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا میکنند.
دکتر مصری تدوین قانون بیمه تکمیلی بازنشستگی و اجرای آن را در سال جاری ، افزایش بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی از میلیون و هزار و نفر در سال ، به میلیون و هزار و نفر در سال ، پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال ، افزایش درصدی حقوق پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشکری از مبلغ یک میلیون و هزار ریال به میلیون و هزار ریال را از جمله اقدامات بیمهای وزارت رفاه بیان کرد.
وی افزود :افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال به مبلغ هزار تومان، افزایش یک درصدی اعتبار بیمه مکمل درمان بازنشستگان با هزینههای بالغ بر میلیارد تومان، تامین فرانشیز درمان بیماران خاص در سالهای و با اعتباری بالغ بر میلیارد تومان ، ساخت درمانگاه دی کلینیک در شهر کشور از دیگر اقدامات بیمهای بوده است.
وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود به تقدیم لایحهای به مجلس اشاره کرد که طبق آن دولت میبایست از محل صرفهجویی بنزین در حوزه توسعه تامین اجتماعی هزینه کند.
وی با بیان اینکه لایحهای که در دولت تهیه شده توجه ویژهای به بخشهای مهمی همچون ساخت پالایشگاه، توسعه راهآهن، توسعه خدمات تامین اجتماعی داشت افزود :ما منتظر دو فوریت طرح بودیم و حتی آمادگی داشتیم از این محل درصد حق بیمه افرادی را که تحت پوشش بیمه نیستند ، بپردازیم و از طرفی گستره پوشش بیمه را بالاتر ببریم.
وی افزود :با وجود به تصویب نرسیدن فوریت لایحه، وعدهای که قبلا داده شده بود اجرا خواهد شد و فرمهای مربوط برای افرادی که بیمه نیستند در هفته آینده از طریق دستگاههای ذیربط توزیع خواهد شد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به طرح توزیع سهام عدالت گفت :در مرحله دوم سهام عدالت میان بازنشستگان کشوری و لشکری توزیع خواهد شد که توزیع فرمهای شناسایی برای توزیع سهام عدالت درمیان مستمری - بگیران و بازنشستگان واجد شرایط سازمان تامین اجتماعی آغازشدهاست.همچنین کارگران، روستاییان و ایثارگران نیز مشمول این طرح هستند که به نوبت میان آنها سهام عدالت توزیع خواهد شدو نخستین مرحله سود سهام عدالت به زودی در میان اقشار نیازمند توزیع خواهد شد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها