مصدومان رانندگی هزینه درمان را کامل می گیرند

براساس تفاهم نامه میان وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی ، برای نخستین بار هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی با همکاری نزدیک شرکت های بیمه بازرگانی و سازمان بیمه خدمات درمانی ، به طور کامل پرداخت می شود.
کد خبر: ۱۴۰۳۶

دستورالعمل نهایی چگونگی پرداخت هزینه درمانی مصدومان حوادث امروز رانندگی ، براساس قوانین بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه همگانی خدمات درمانی ، تصویب و ابلاغ شد. به گزارش ایرنا، براساس دستورالعمل صادر شده سازمان بیمه خدمات پزشکی ، هزینه درمانی تمام مصدومان تحت پوشش خود را طبق ضوابط ومقررات مربوط و پس از کسر فرانشیز به بیمارستان پرداخت خواهد کرد. این سازمان ، پس از پرداخت هزینه ، چنانچه هزینه درمانی بیمه درتعهد بیمه شخص ثالث قرار گیرد، اسناد درمانی و سایر مدارک لازم را به شرکت بیمه تجاری ذی ربط که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده است ، تحویل خواهد داد تا اقدام به استرداد هزینه یاد شده کند. در این دستورالعمل تصریح شده است : افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده و از ابتدای امسال تحت پوشش سازمان بیمه خدمات پزشکی قرار گرفته و بیمه نامه دریافت کرده باشند، مشمول این مقررات هستند. در این مصوبه ، مرجع پرداخت هزینه ها از سوی سازمان بیمه گر تجاری یا بیمه گر پایه در صورت بیمه بودن مقصر و یا نبودن آن ، مشخص شده است . در مصوبه تصریح شده است ، چنانچه مقصر حادثه ، بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد و برابر قانون بیمه شخص ثالث ، فرد مصدوم ثالث تلقی شود، هزینه ها براساس روال معمول پرداخت می شود. در غیراین صورت و یا متواری شدن مقصر و مصدوم تلقی شدن شخص ثالث ، اگر مصدوم بیمه درمان پایه باشد، بیمه گر پایه هزینه درمانی را خواهد پرداخت و تفاوت تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و فرانشیز از سوی صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد. چنانچه مصدوم بیمه درمانی پایه نداشته باشد، طبق این دستورالعمل ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی محسوب شده و مشابه سایر بیمه شدگان زیر پوشش ، رفتار خواهد شد. در صورتی که مصدوم ثالث تلقی نشود، هزینه های درمانی برابر ضوابط توسط سازمان بیمه گر پایه او به بیمارستان پرداخت خواهد شد وفرد مذکور اگر بیمه نداشته باشد، تحت بیمه خدمات درمانی محسوب می شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها