چشم قرمز، سایتهای مخابرات ترکیه را خواباند

گروه «چشم قرمز» طی 3روز، بیش از 5سرور بزرگ مخابرات ترکیه را- که براساس سرور 2000راهبری می شدند- هک کرد. این حمله را گروه «یخهای شکسته » نیز همراهی می کرد و آنها هم موفق به شکستن 3سایت دیگر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹
حملات اخیر این دو گروه به سایتهای مخابراتی ، نشاندهنده ضعف متولیان ITترکیه در ایمن کردن سایتهای خود است که مدعی گرداندن کل خطوط اینترنتی کشورشان نیز هستند. بیشتر سایتها از طریق پورت 139و 3306و 1027موردحمله و نفوذ قرار گرفته اند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها