نبود درد و تورم ، ملاک سلامت دندان ها نیست

نتایج تحقیقات نشان می دهد که افراد نباید نبود درد و تورم را ملاک سلامت دندان های خود قرار دهند؛ زیرا آنها معیار خوبی برای موفقیت درمان در دندانپزشکی محسوب نمی شونددکتر زهره خلیلک و دکتر عبید حسنخانی از دانشگاه آزاد اسلامی ، در طرحی با تاکید بر این که علایم رادیوگرافیک نیز به تنهایی معیار مناسبی
کد خبر: ۱۳۸۴۰
برای ارزیابی موفقیت یا شکست درمان دندانپزشکی نیست آورده اند: این نکته را باید در نظر داشت ، که موفقیت و شکست باید در دراز مدت ارزیابی شود و ارزیابی در کوتاه مدت نمی تواند معیاری صحیح و منطقی باشد و در خصوص درمان های اندودانتیک (درمان ریشه دندان ) نیز همین امر صادق است و در مطالعات انجام شده میزان موفقیت درمان اندودانتیک بین 35تا 95درصد متغییر بوده است . در بخش دیگری از این طرح ، ضمن اشاره به عوامل شکستها در اندودانتیکس عنوان شده است : عوامل مختلفی می توانند موجب شکست درمان های اندودانتیک شوند. در مطالعات گذشته ، علت اصلی شکست این درمان ها و را پرکردگی ضعیف ریشه ؛ یعنی عدم سیل اپیکالی می دانستند، اما مطالعات جدید توجه خاصی به سیل کرونالی دارند و پرکردگی ضعیف تاجی و در واقع نبود سیل کرونالی را از عوامل مهم شکست در درمان های اندودانتیک می دانند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها