فراخوان متولدان 62 به خدمت سربازی

مشمولان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم (اعم از غایب و غیرغایب ) متولد سال 1338تا پایان 1361و مشمولان 5ماهه اول سال 1362به خدمت نظام وظیفه فراخوانده شدند.
کد خبر: ۱۳۴۸۱
معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی ، با انتشار اطلاعیه ای از مشمولان زیردیپلم غایب متولد 5ماهه اول سال 62و مشمولان زیر دیپلم متولد شهریورماه 1362نیز دعوت کرد تا با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت ، به نشانی تهران ، میدان سپاه ، پادگان ولی عصر و در شهرستان ها به مراکز صادرکننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه کنند. براساس این اطلاعیه ، تمامی مشمولان دارای مدرک تحصیلی دیپلم غایب و غیرغایب که از اداره کل وظیفه عمومی تهران بزرگ دفترچه آماده به خدمت دریافت کرده اند، باید در ساعت 7صبح روز 18شهریورماه به محل یادشده مراجعه کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها