از مهرماه امسال زنان متکفل فرزند کمک هزینه می گیرند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: زنان بازمانده بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفای سازمان تامین اجتماعی از ابتدای مهرماه امسال کمک هزینه همسر متکفل فرزند دریافت می کنند به گزارش سازمان تامین اجتماعی محمد حسین شریف زادگان افزود
کد خبر: ۱۲۹۶۰
این کمک هزینه به آن دسته از همسران بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی پرداخت می شود که فرزند یا فرزندانی را تحت تکفل داشته باشند او گفت : مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتادگان کلی تحت پوشش تامین اجتماعی در حال حاضر علاوه بر کمک هزینه های عائله مندی و اولاد، از مبالغی تحت عنوان افزایش کمک هزینه اولاد نیز برخوردارند و این در حالی است که بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی ، به رغم از دست دادن سرپرست خانوار و نیاز مالی ، تنها کمک هزینه اولاد دریافت می کنند و کمک هزینه عائله مندی و افزایش کمک هزینه اولاد به آنان تعلق نمی گیرد. وی تصریح کرد: این کمک هزینه معادل 50 درصد کمک هزینه عائله مندی است که تا زمانی که همسر مستمری بگیر و بیمه شده متوفی و فرزندان وی تحت شمول قانون تامین اجتماعی هستند، قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس این گزارش ، مبلغ ریالی هزینه عائله مندی پرداختی به بازنشستگان و از کارافتادگان تحت پوشش تامین اجتماعی در حال حاضر رقم ثابت 8120 تومان است . در خصوص بازنشستگان و از کارافتادگان ، متناسب با سنتوات پرداخت حق بیمه ، مبالغی نیز تحت عنوان افزایش کمک هزینه عائله مندی پرداخت می شود. این مبلغ برای کلیه بازنشستگان و از کارافتادگانی که تا20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند30 هزار ریال ، برای افرادی که بین 20 تا بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند60 هزار ریال ، برای افرادی که بین 25 تا 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند75 هزار ریال و برای کسانی که بیش از30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند،90 هزار ریال است . به این ترتیب بازنشسته ای که بیش از30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، امسال 17 هزار و120 تومان به عنوان حق عائله مندی و افزایش آن دریافت می کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها