لحظه ها را دریابیم

گذشته، حال یا آینده؛ براستی کدامیک مهمتر است؛ کدامیک نقش موثرتری در زندگی دارد؛ با انتخاب کدامیک ، به سرمنزل مقصود نزدیک تر می شویم؛ تا به حال فکر کرده اید گذشته شما راهنمای زندگی تان است یا حال یا آینده؛ کدامیک از آنها مفیدتر ، ارزشمندتر
کد خبر: ۱۲۹۲۹
و کمال گراتر است اغلب مردم با گذشته هایشان زندگی می کنند و اگر بی انصافی نباشد ، باید بگویم در گذشته هایشان زندگی می کنند دایما با افسوس های خود می افزایند؛ بر ناکامی های خود لعن می فرستند؛ با شکستهای خود، از موفقیت های آینده کناره می گیرند و ناگهان به لحظه ای می رسند که افسرده و پژمرده فقط به نظاره فرصتهای از دست رفته نشسته اند. به خود نگاه کنید: چند بار خودتان را به خاطر اشتباهاتتان بخشیده اید؛ چند بار دیگران را به خاطر خطاهایشان عفو کرده اید؛ چند بار برای رسیدن به هدفهایتان از راهی به راه دیگر رفته اید؛ هیچ ، واقعا هیچ.آیا بهتر نیست گذشته ها را به حال خود رها کنیم و دیگران را به دلیل انسان بودن و جایزالخطا بودن ببخشیم؛ آیا بهتر نیست خودمان را به خاطر ناکامی ها و اشتباهاتمان ببخشیم؛ آری ، حتی خود را باید بخشید البته اگر می خواهید آینده ای دلنشین داشته باشید همیشه به خاطر بسپارید ناکامی امروز، موفقیت فردا را همراه دارد. در این میان عده ای دیگر فقط در فردا زندگی می کنند آینده نگری بسیار مفید و پر ارزش است ؛ اما به شرطی که از گذشته عبرت گرفته باشیم از اتفاقات ناگوار عبرت بگیریم برای خوب شدن و از اتفاقات خوب درس بگیریم برای خوبتر شدن و از بهترین ها الگو بگیریم برای دوباره بهترین بودن . این عده کسانی اند که گذشته را بکلی دور ریخته و لحظه لحظه زندگی را برای فردای روشن از دست داده و فردا به جایی رسیده اند که دیگر نفسی برای ادامه نداشته اند و حسی برای چشیدن لذت زندگی درست مثل آنها که امروز بشدت کار می کنند برای رسیدن به فردای مرفه ؛ حال آن که در لحظه ای که باید از زندگی لذت ببرند ، جز سختی کار به خود هیچ ندیده اند آنها سخت کار می کنند تا بهترین و زیباترین اشیا و لوازم را بخرند و در شکیل ترین ویترین ها حبس کنند و فقط در میهمانی ها، آن هم برای تشریفات از آنها استفاده کنند. این لوازم نه برای استفاده خود آنها که متعلق به وارثانشان است! عده ای دیگر نیز فقط در حال زندگی می کنند به قول خیلی ها حالا رو عشق است نه آنها به گذشته می اندیشند برای عبرت و نه به آینده فکر می کنند برای پیشرفت ؛ فقط همین لحظه ، همین یک دم مثل آدمهایی که هر چه در می آورند فوری خرج می کنند و فردا دست گدایی به سوی دیگران دراز می کنند. اما اگر خوب بیندیشیم ، هر سه مهم اند و هر سه در کار هم دخیل باید در حال زندگی کرد؛ چون اگر این لحظه تمام شود، دیگر برنخواهد گشت ؛ اما فراموش نکنیم که خطاهای گذشته نباید دوباره تکرار شود؛ حتی اگر امکان جبران آن وجود دارد ، باید جبران شود و فراموش نشود که اگر انسان هستیم و هدفمند، باید برای فردایمان)آینده نزدیک ( برنامه ریزی کنیم باید در همین لحظه زندگی کرد و باید همین دم را غنیمت شمرد؛ اما آیا در زمان حال باید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم؛ آیا باید فراموش کنیم چه بودیم و چه شدیم و چرا و چگونه؛ لحظه ها پر از تجربه های ارزنده است که اگر از آنها درس بگیریم ، حتی یک ذره هم به خاطرات دردناک گذشته خود نخواهیم پرداخت . پس لحظه ها را دریابیم ؛ حتی از ثانیه ها هم بهره بگیریم ؛ چرا که همین ثانیه ها هستند که فردای بهتری را برای ما رقم می زنند زیستن در این لحظه بسیارپر ارزش است ؛ اما آیا نباید برای رسیدن به هدفی در آینده ، زندگی را پرمفهوم تر کرد؛ همه چیز، خوشی این لحظه نیست ؛ ناخوشی هایی هم هست که برای رسیدن به خوشی ممکن است پیش بیاید آری باید از گذشته های تلخ عبرت گرفت و سپس آنها را دور ریخت ؛ اما این دور ریختن نباید باعث فراموشی کامل آنها شود. درست مثل کسی که برای رسیدن به شهری ، چند راه پیش رو دارد ، راهی را به اشتباه می رود و برمی گردد؛ اما به جای این که راه دیگری را برگزیند ، دوباره همان راه اشتباه را در پیش می گیرد باید گذشته رنج آور را دور ریخت و دیگر آن را تکرار نکرد پس باید با عبرت از گذشته در زمان حال زندگی کرد. با امید و عشق ، زندگی را لحظه به لحظه پیش برد تا به فردای آرزوها رسید هدف ممکن است خیلی دور باشد؛ اما راه رسیدن به آن پیش روست در آن راه وارد شوید تا به سر منزل مقصود برسید؛ همین حالا ؛ فردا دیر است. بدون رویای فردا نمی توان به خوشبختی نزدیک شد و زندگی در گذشته ، انسان را از دستاوردهای امروز و فردا محروم خواهد کرد خوشبختی هر انسان در گروی هر3 این مراحل است آیا تا به حال به پرواز پرنده ها نگریسته اید؛ در پرواز آنها، لذت امروز و رویای فردا نمایان است آیا تا به حال به پرنده اسیر در قفس اندیشیده اید؛ هر گاه در قفس را بگشایید و پرنده را آزاد کنید، یک روز به دو روز نکشیده ، پرنده قفس را به فراموشی می سپارد )گذشته (، پرواز را از سر می گیرد )امروز(، لانه سازی را شروع می کند )فردا( شما بندرت خواهید دید که پرنده ای به قفس تنهایی هایش برگردد و پرواز را فراموش کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها